Прогнозата на Международния съвет по зърно (IGC) за световното производство на зърно през 2017/2018 е повишена с 19 млн.тона. Това стана ясно от Международния обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури за месец септември 2017 г., публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
В доклада експертите прогнозират производството на царевица да скочи с 12 млн. тона, заради корекции за Аржентина и САЩ, пшеницата с 5 млн. тона, а ечемикът с 1 млн. тона, заради корекции в Русия.
 
Пшеница
По данни от последния доклад на USDA световното производство през 2016/17 е оценено на 753,314 млн. тона. Крайните запаси от реколтната 2016/2017 г. са понижени до 255,831 млн.тона, което е с около 3 милион тона по-малко спрямо предходната прогноза. За новата реколтна 2017/18 г., експертите от USDA прогнозират производство от 744,849 млн.тона. Реколтата в Русия продължава да е по-висока, достигайки нов рекорд от 81 млн. тона, но прогнозата за производството в ЕС бележи спад с 630 хил.тона. 
 
Прогнозата на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството на пшеница в ЕС за 2017/18 е повишена от 149,8 млн.тона през август на 151,4 млн.тона този месец, което е с около 6 млн.тона повече от реколтата през 2016/17.
 
 
В прогнозите на Международния съвет по зърно за производството се наблюдава разлика от тези през месец август. Предвижда се производството на пшеница в ЕС да се повиши с близо 2 млн.тона до 150,2 млн.тона.
 
Ечемик
Прогнозата на USDA за световното производство на ечемик за новата реколтна 2017/18 г. бележи увеличение с 1,8 млн.тона, достигайки до 141,86 млн.тона, но все още се запазва тенденцията за спад в сравнение с миналата година – 147,7 млн.тона. 
 
„Стратиджи Грейнс“ отбелязват увеличение в производството за страните от ЕС с 0,4 млн.тона на 58,5 млн.тона. 
 
Царевица
Оценката за световната реколта през 2016/17 остава почти непроменена от миналия месец - 1,071.2 млн.тона. Увеличението идва от завишените добиви основно в Южна Африка и Индия. Крайните запаси са оценени на 228, 60 млн. тона.
 
Оценките на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за производството при царевицата за стопанската 2016/17 се равняват на 59,9 млн.т, а това за 2017/18 бележи увеличение до 59 млн.тона спрямо прогнозата от миналия месец. 
 
Международния съвет по зърно сочи растеж в световното производство на царевица и достигане до 1029,1 млн.тона.