Всеки фермер е зависим от метеорологичните условия, като прогнозите играят важна роля в планирането на ежедневните полски дейности на стопаните. В последните години метеорологичните компании се развиват изключително динамично, като предлагат на фермерите все по-прецизна информация и редица нови параметри и анализи, които да улеснят и прецизират тяхната работа. 

Прогноза за времето – как да я използвате оптимално?

В същото време броят на фермерите, които решават да поставят метеорологична станция в своето стопанство, също расте, като намаляващата цена и по-ниските разходи за последваща поддръжка са ключов фактор за тази тенденция.

Постепенно в сектора се появи и сблъсък между използването на метеорологични прогнози и метеорологични станции и кой от двата подхода всъщност е по-работещ и полезен за стопаните. Според някои станцията е по-доброто решение, защото показва реална информация, за конкретната локация, на която е позиционирана. От другата страна е тезата, че именно информацията за една точка, на която е поставена станцията, е крайно недостатъчна и прогнозите са много по-важни.

Както метеорологичните станции, така и прогнозите имат своите предимства и недостатъци, но за максимален ефект е необходимо да ги комбинираме и използваме в унисон.

Метеорологичните станции са изключително полезни за по-малки стопанства (предимно овщари), които обработват един парцел, и когато говорим за почвени показатели като влага, температура на почвата или изчисляване на евапотранспирация. Оптимизирането на производството в оранжерийното производство също е пряко зависимо от метерологичните станции и сензори, прогнозите тук далеч не са достатъчни. 

Когато говорим за по-големи стопанства, приоритетно ориентирани към зърнопроизводство, ползата от метеорологичните станции са далеч по-малки, но все още значими в определени моменти и при изпълняването на някои дейности. В тези по-големи стопанства метеорологичните прогнози оказват далеч по-голямо значение поради простата причина, че станциите не могат да правят прогнози.

В големите стопанства прогнозните данни са ключови за планирането на полските дейности, за логистиката и малко или много за добивите. Наличието на метеорологична станция тук може да бъде полезно с цел дългосрочна оценка на разминаванията в прогнозите и тяхното подобряване на ниво поле или стопанство.

При всички случаи, без значение от типа и големината на вашето стопанство, комбинацията между метеорологична станция и метеорологични прогнози може да работи най-оптимално за вашите нужди.

 

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат. 

Вижте тридневната агропрогноза в нашата специализирана рубрика за времето.