Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Монтана урежда отглеждането на селскостопански животни в малките населени места, съобщава изданието Монт прес. Жителите на Бойчиновско, например, имат право да отглеждат в дворовете си по една свиня-майка и нейните приплоди.

 

В регулация се разрешава отглеждането на до 10 крави заедно с техните приплоди до една година и до пет прасета за угояване. Стопаните може да се грижат за до три коня или магарета и техните приплоди, но само за година. Те имат право на до сто птици на открито и до петдесет зайци. Хората може да притежават до 25 овце и кози и техните приплоди.

 

Сборният пункт за тях през топлите месеци може да е за до сто животни, но е задължително всекидневното събиране и изнасяне на екскрементите. Летните кошари трябва да са на разстояние най-малко 10 м от жилищните сгради. На територията извън регулация на населените места се разрешава отглеждането на селскостопански животни при отстояние над 100 метра от жилищните сгради.

 

Навсякъде е позволено да се отглеждат пчели и други домашни животни, освен ако за тях не се изисква специално разрешение, съгласно действащата нормативна база. Местоположението и изграждането на оборите за отглеждане на животни трябва да е съобразено с нормативните изисквания по териториално и селищно устройство и другите нормативни разпоредби.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!