Средната цена на едро при говеждото и телешкото месо през изминалата година е 4,20 лв./кг. Тя е над равнището, постигнато през последните две години, като това донякъде стимулира местното производство, отбелязва месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
Като цяло цените през миналата година бяха в подкрепа на месодайното животновъдство. Единственото изключение е в търговията със свинско месо, където за 2018 г. цените на едро се понижиха с 11% до 3,40 лв./кг. Причина за това станаха по-ниските европейски цени. В същото време прави впечатление, че поевтиняването у нас е по-силно в сравнение със средноевропейското.
 
Пазарът през изминалата година се оказа по-благоприятен за птицевъдите. Цената на пилешкото месо достигна едно от най-високите си равнища от 2014 г. насам – 3,00 лв./кг. Причина за това е добрата световна конюнктура на фона на по-слаб натиск от страните, които предлагат пилешко на по-ниски цени.
 
 

При агнешкото месо цените на едро през 2018 г. бяха едни от най-високите - около 11,30 лв./кг.

 
Според прогнозите на експертите от ЕК се очаква намаление на консумацията на месо в дългосрочен план, което се обяснява с промяна в модела на потребителското поведение. Наблюдават се предпочитания към растителните протеини, характерни най-вече сред младите хора - вегетарианци, вегани и други; растящи изисквания към произхода на продукцията и методите на производство; намаляване на покупките на прясно месо за сметка на преработените месни продукти.
 
Според някои прогнози към 2030 г. общото производство на месо в ЕС ще се задържи стабилно – около 48 млн. тона. Близо 90% от произведеното количество ще задоволява вътрешните потребностите, но на човек от населението вероятно ще има лек спад на консумацията от 69 кг през 2018 г. до 68 кг през 2030 г. 
 
Под влияние на повишеното предлагане на свинско месо потреблението в ЕС през миналата година нарасна до 32,5 кг на човек от населението. Прогнозата е, че до 2030 г. този показател ще слезе до 31,6 кг. 
 
Птичето месо е единственото, за което се прогнозира ръст на производството и на консумацията в ЕС в дългосрочен план. Силното световно търсене ще стимулира производството. Оценките на САРА са през 2019 г. цените в ЕС да бъдат по-ниски, отколкото през 2018 г. заради достигнатите тогава високи равнища.