След топлото за сезона време в края на февруари, в началото на март се прогнозира краткотрайно, съществено понижение на температурите и средните стойности, близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури, съобщава Дукена Жолева от Националния институт по метеорология и хидрологика (НИМХ).

Агропрогноза

Високите температури през последната седмица от февруари, с максимални стойности на места до 19-20ºС (Монтана - 20ºС, Ловеч - 19ºС, Кюстендил - 20ºС, Благоевград - 20ºС, Сандански - 20ºС, Пазарджик - 20ºС, Пловдив - 19ºС, Казанлък - 20ºС, Хасково - 19ºС, Елхово - 19ºС, Чирпан - 19ºС), доведоха до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви в полските райони на страната.

“В началото на следващия седемдневен период при пшеницата ще протича масово фаза братене. При малка част от късно засетите зимни житни култури (агростанция Чирпан) ще се наблюдава и фаза трети лист”, информира агрометеорологът.

През периода критични минимални температури за напредналите в развитието си овощни култури не се очакват. 

Вследствие наднормените февруарски температури част от раноцъфтящите овощни видове (бадем, кайсия, праскова)  в южните райони встъпиха във фаза разпукване на пъпките по-рано от обичайните срокове. Бадемът е във фаза цветен бутон.

“През периода съществени валежи не се очакват и условията в по-голямата част от полските райони ще позволяват провеждане на предсеитбени обработки на площите и сеитбата на ранните пролетни култури (фий, грах, овес, пролетен ечемик)”, пише още в агропрогнозата на НИМХ.

В края на периода се прогнозира съществено повишение на дневните температури и подходящи стойности за приключване на зимните растителнозащитни пръскания при овошките.