Напрежението сред земеделските производители нараства с наближаването на 1 юли, когато ще влезе в сила оспорваният Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, познат в обществото като Закон за горивата. 

И пак, и пак! Нови промени в Закона за горивата

Както Агри.БГ писа, Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоя земеделските производители напълно да бъдат изключени от изискванията на закона, тъй като фермерите са крайни потребители, а не търговци на горива.

За нефтените продукти, които те купуват, са платени всички дължими данъци и акцизи. 

В Министерството на икономиката беше създадена работна група за подготовка на промени в закона, които да не допускат въвеждането на излишни административни и финансови тежести за бизнеса. Проект за изменения като резултат все още няма.

Вместо това на 27 май министерството публикува за обществено обсъждане проект на наредба по закона, която подробно разписва как фермерите ще трябва да водят свой собствен „Специален регистър“ на горивата, като незабавно вписват всяка покупка на гориво и всяко зареждане на автомобили и специализирана техника.

Съюзът на зърнопроизводителите в Пловдив излезе със становище, че обсъждането на наредбата сега е прибързано на фона на обещаните промени в закона. А ако стопаните не бъдат извадени от него, зърнопроизводителите са в готовност за ефективни протестни действия.

За коментар по темата Агри.БГ разговаря с председателя на регионалния съюз в Пловдив Людмил Работов.

- В становището на съюза отбелязвате, че Законът за горивата налага допълнителни административни и финансови тежести на земеделските производители. Какви са те?

- В закона има текстове, които ни вменяват задължения по отношение на монтирането на измервателни уреди – аналог на нивомерите. Тези уреди после ще бъдат контролирани от Държавната агенция по метрологичен и технически контрол.

Задължават ни да монтираме уреди по БДС. А една колонка втора употреба струва минимум 10 хил. лв. Плюс това съдовете, в които съхраняваме временно горива, също ще искат да отговарят на БДС стандарт.

- Защо това е проблем?

- Не всеки от нас има такива съдове. Всеки ползва съдове, с каквито разполага. Някои имат цистерни, останали от бившите ТКЗС-та. Има колеги, които ползват резервоари еднотонки като съдове, но те не отговарят на стандартите по БДС за търговия с горива. Ние не сме търговци и ги използваме за съхранение на горива.

Купуваме, да речем, 5-6 тона гориво, което се декларира от нас в НАП, че доставката е дошла на конкретна дата по Наредба № Н-18. Тези съдове са регистрирани в НАП още преди години. Всеки земеделски производител си има регистрирани съдове.

Доставчикът също изпраща документи и декларира, че неговата доставка е направена. Тоест сега се иска ние да препотвърждаваме доставката от търговеца.

На базата на това, че ние сме крайни потребители и нямаме последваща продажба, не мисля, че е необходимо да ни задължават да използваме съдове, които са регистрирани по БДС. Там сумите са в зависимост от количествата, но вървят от 10 000 лв. нагоре.

А като влезем в Закона за горивата, ще има и изисквания по отношение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за отстояния от стопански сгради и други.

Това няма как да бъде изпълнено от всички нас, понеже стопанските дворове на някои от земеделските производители са на малки площи. Тези толкова много изисквания, които са заложени в закона, ние няма как да ги изпълним. 

Затова искаме, както и останалите браншове в земеделието, да сме извън новия закон и да спазваме режима, по който ни контролират и сега - по Наредба № Н-18 на Министерството на финансите.

- Мотивите бяха, че законът се създава за изсветляване на бизнеса с горива.

- Никой не бяга от отговорност, никой не иска да бъде в сивия сектор. Има си начини за контрол от страна на държавата и проверяващите органи. Досега действащият режим по Наредба № Н-18 е работещ, хората свикнаха с него, няма проблеми на този етап.

Когато нещо е работещо, защо трябва да се променя? И защо трябва да ни приравняват към търговците на горива? Ние не сме такива. Ние сме консуматори. Горивата сме ги платили с акциз, ДДС, с всичко. Няма как да се прави контрабанда при положение, че всичко е законно, платено.

В същото време това гориво впоследствие, когато се подава към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) евентуално част от акциза да бъде възстановен на земеделския производител – все още имаме такава държавна помощ, тогава наново ни проверяват от Агенция „Митници“, НАП и икономическото министерство, че всичко си отговаря на документа и доставките. И си имаме лимити. Оттам нататък вече структурите, които контролират тези неща, да си проверяват.

Ако трябва, нека санкциите за тези нарушения да са по-високи. Ако някой може да си позволи това нещо, за да са по-спокойни контролиращите органи, да наложат по-големи санкции и ако хванат някого, който продава горива, вече да си носи последствията.

- Накратко: настоявате за промени в закона, а не да се разработва наредба по него?

- Действително, когато човек работи, прави грешки. Сега по тази инициатива за закона е направена грешка, че земеделските производители се разглеждат като търговци. Но сега реално могат да си поправят тази грешка с промяна в закона и всеки да е спокоен и да работи.