Европейската комисия откри обществена консултация с гражданите на ЕС за или против запазването на лятното часово време в ЕС. 
 
 
Селското стопанство е една от петте области, за които има данни, че са най-силно засегнати от въртенето на часовника два пъти годишно – в последната неделя на март и на октомври. Останалите четири направления са вътрешният пазар, енергетиката, човешкото здраве и безопасността по пътищата. В аграрния сектор най-чувствително е животновъдството. Смяната на времето влияе върху биоритъма на животните, като има данни, че предизвиква намаляване на млеконадоя.
 
Всеки европейски гражданин може да попълни въпросника, подготвен от ЕК, на своя роден език, включително и на български.
 
Обществената консултация беше открита на 4 юли и ще продължи до 16 август тази година, но интересът към темата е толкова голям, че страницата с анкетата в интернет блокира. Все пак желаещите могат да опитат да стигнат до нея през обявата на ЕК за допитването – тук.
 
В съобщението на Комисията се казва, че тя редовно получава коментари от гражданите по повод лятното часово време. Някои подчертават отрицателното въздействие върху здравето поради лишаването от сън и нарушаването на естествения  биоритъм на организма. Други искат сегашната система да се запази. Трети са на мнение, че лятното часово време трябва да се прилага през цялата година, без да се местят часовниците.
 
Снимка: pixabay.com
 
Различия има и между държавите в ЕС. Финландия иска да се прекрати смяната на часа два пъти в годината, а Литва призова за преразглеждане на системата, за да се вземат предвид регионалните и географски различия.
 
Европейският парламент прие през февруари тази година резолюция, в която призова ЕК да извърши задълбочена оценка на директивата за лятното часово време и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане.
 
В отговор на резолюцията Комисията пое ангажимент да оцени двете основни алтернативи за политика, за да се гарантира такъв хармонизиран режим. Единият вариант е запазване на настоящите разпоредби относно лятното часово време в ЕС.
 
Другият е прекратяване на извършваните два пъти годишно промени на часовото време във всички държави от ЕС и забрана на периодичните смени на часа. Това няма да се отрази на избора на часова зона и в крайна сметка всяка държава ще може да реши дали да използва постоянно лятно или зимно или друго часово време, уточниха от Комисията.