Ветеринарните власти в Румъния са умъртвили над 800 животни, заразени с болестта Скрейпи, или т. нар. „луда овца“. Случаите са регистрирани в североизточната част на страната, а според експерти заразата се придвижва на юг средно с 10–12 км на месец.

Разследване: Брюксел души около БАБХ

Миналата година по същото време българските животновъди отново бяха изправени на нокти заради опасността от разпространение на болестта. Тук изниква въпросът какви мерки взема в тази насока нашата държава, за да не бъдем изненадани, ако следващата година „лудата овца“ почука и на нашата граница.

Скрейпи е заболяване, което подлежи на ежегоден мониторинг по програма, определена от ЕК. Нейното изпълнение се следи както от БАБХ, така и от представители на ЕК. Само преди една седмица приключи мониторингът на емисарите от Брюксел, които дойдоха у нас, за да проверят как върви пробовземането за „луда крава“ при едрите преживни животни и скрейпи при дребните преживни животни. 

„Държавата изпълнява ангажимента си да изследва всички проби и до момента няма положителни резултати за „луда овца“ у нас,“ увери Петя Петкова, директор на Дирекция „Политики по агрохранителната верига“, по време на изслушване в парламентарната Комисия по земеделие. 

Експертът в ресорното министерство потвърди, че през последните месеци е имало проблеми относно обезпечеността на диагностикума в държавната референтна лаборатория. Затова и част от пробите са се изследвали в частна лаборатория, чийто избор обаче събуди много съмнения.

„Във втората половина на тази година ние закупихме допълнителна апаратура за Националната лаборатория. Организацията е укрепена и ние нямаме притеснение по отношение на нейната обезпеченост,“ успокои земеделският министър Десислава Танева.

По думите й всички видове животни, които се отглеждат за лични или търговски цели, следва да бъдат регистрирани и с ветеринарно обслужване.

 „Истината е, че трябва различно ниво на превенция, профилактика, надзор и контрол при отделните заболявания. И в тази посока са промените, които сме предложили в Закона за ветеринарномедицинската дейност, който се надявам да приключим до февруари. Готвим промени и в БАБХ по отношение на ветеринарните специалисти,“ допълни Десислава Танева.