Контролно-техническата инспекция (КТИ) даде ход на проект по ОПАК, с който ще улесни комуникацията, както между КТИ и собствениците на земеделска техника, така и между КТИ и други институции като Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Министерство на вътрешните работи, ГД „Криминална полиция, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Със стартиралия проект се цели изграждането на нова информационна система и въвеждането на нови електронни административни услуги, което ще позволи по-модерно и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и по-бърза и по-ефективна комуникация с другите администрации.

 

Това стана ясно на пресконференция, на която беше презентиран проектът. Общата цел на проекта са осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса, както и служебно предоставяне на данни между администрациите на хоризонтално ниво в условията на оперативна съвместимост.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!