Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) като държавна институция се сблъска точно с казусите, които имаха нашите стопани – липса на пространство, липса на всякакви доходи от реализиране на животните, било за разплод, било за кланица. Това заяви пред Агри.БГ Радостина Донева, председател на Асоциация за развъждане и съхранение на източнобалканската свиня (АРСИС).

Временно оттеглят промените в Закона за лова

Коментарът ѝ е по повод ситуацията, в която е изпаднала Агенцията, след като в началото на 2020 г. извеждат от естествената им среда общо 15 източнобалкански свине от два обекта с цел опазване и съхранение на породата без вътреродствено кръстосване. Изведените нуклеусни стада са настанени в закрити пространства тип боксове в Сливенско и Кюстендилско.

"В стадото от Варненско (6 женски и 4 мъжки животни) част от женските родиха, селекционерите отгледаха малка част от прасенцата по схема за развъждане, така че да няма вътреродствено кръстосване. Една част от новородените прасенца им се явяваха излишни и трябваше да ги изведат от въпросното стопанство, което е с ограничено пространство. Първо се допитаха до нашата асоциация дали някой от нашите стопани не иска да ги закупи", споделя браншовият представител.

Оказва се обаче, че членовете на АРСИС не могат да закупят породистите свине, защото е нужно да имат разрешение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за валиден транспортен документ.

Друг проблем е, че към онзи момент повечето стопани вече са изгубили стадата си и изчаквали законоопределения срок за повторно заселване на стопанствата. Така от БАБХ не са намерили готово решение на казуса.

„Бяхме на среща с ИАСРЖ, Силвия Василева от Министерството на земеделието и д-р Цвятко Александров от БАБХ. Тогава никакво решение не се взе. Месец по-късно ИАСРЖ обявиха търг за тези животни. Явил се е някакъв човек, купил ги е, но доколкото ми е известно, все още документално не са оформени нещата, за да може животните да бъдат преместени, разказва Донева.

Тя предполага, че женските и от второто стадо в Кюстендил скоро ще родят, ако вече не са, а селекционерите ще бъдат изправени пред същия проблем като при стадото в Сливен.

Радостина Донева: „ИАСРЖ като държавна институция се сблъска точно с казусите, които имаха нашите стопани – липса на пространство и на доходи от реализиране на животните, било за разплод, било за кланица.

На практика те нямат възможност да продадат което и да е животно, за да имат доход, с който да изхранват останалите. Озоваха се в патова ситуация. 

Те подходиха много коректно към целта за опека над вида, защото продадоха само част от животните. Ако с всички започнат да водят развъдна дейност, ще им се наруши линията за избягване на вътреродствено кръстосване. При нас е същото – винаги има животни, които по една или друга причина не са годни за разплод. Те се бракуват и отиват за кланица. Това е естествен процес при всяка селекция.

От дълго време се опитвам да обясня, че запазването на Източнобалканската свиня не трябва да се разглежда в частност само от някоя институция. Липсва цялостният поглед върху всички етапи по отглеждането на тези животни, който Министерството трябва да има. Опасявам се, че там няма експерти, които да познават в детайли Източнобалканската свиня."