Броят на отглежданите у нас говеда и крави намалява, стана ясно от „Аграрен доклад 2018 г.“, публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието представя данни за сектора към началото на ноември миналата година в сравнение с предишната. За периода кравите в България намаляват с 2% от 357 200 броя на 348 600 броя, а числеността на говедата спада с 3% от 557 900 глави на 540 100 глави.
 
„През 2017 г. продължава процесът на специализация на производството в говедовъдството, който се характеризира с преминаване от млечно към месодайно направление“, коментират експертите на министерството.
 
Оттам допълват, че се наблюдава спад при броя на млечните – със 7,1% до 252 056, за сметка на увеличаващите се крави от месодайното направление – с 12,5% до 96 635. Така делът на месодайните крави от общия брой достига 27,7% при 24% през 2016 г. 
 
 
В резултат от по-малкия брой млечни крави производството на краве мляко през миналата година се свива с 4,9% на годишна база, като е отчетен добив на 939 978 хил. литра.
 
Броят на стопанствата, които отглеждат млечни крави, е намалял през миналата година с 15,8%. Продължава тенденцията към увеличение на стопанствата, които отглеждат между 50 и 99 животни. Техният брой нараства с 4%, а броят на кравите в тях - с 1,3%.
 

Във фермите със 100 и повече животни се отглеждат около 29% от млечните крави в страната.

 
През 2018 г. се очаква леко увеличение на общия брой на всички категории селскостопански животни, като за кравите и говедата ръстът ще бъде с 1-2%, прогнозира Аграрният доклад.
 
Биволовъдните стопанства в страната в края на миналата година са 367 броя или с 6,1% по-малко на годишна база, но броят на отглежданите в тях биволи се увеличава с 4,4% до 12,8 хиляди.
 
 
При стопанствата, които отглеждат млекодайни животни от този вид, има спад от 6,6% на годишна база, но броят на биволиците нараства с 14,9%. Данните потвърждават тенденцията към  уедряване животновъдните ферми.
 
„През годината се наблюдава значително увеличение на средния брой биволици, отглеждани в стопанство – с 52,6%, до 29 броя при 19 броя през 2016 г. Водещи в биволовъдството в страната остават Северозападен, Югоизточен и Южен централен райони“, коментират експертите на МЗХГ. 
 
Произведеното биволско мляко през годината достига 10 053 хил. литра - с 9,5% повече на годишна база в резултат на увеличения брой биволици.