Земеделските производители не са търговци на горива и затова следва да бъдат изключени от обхвата на подготвения закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това е общата теза на земеделските организации, които днес представиха мотивите си против въпросния нормативен акт. 
 
 
Националната асоциация на зърнопроиизводителите (НАЗ), която първа реагира срещу неприемливия за стопаните законопроект, излезе в понеделник (26.03.2018 г.) с декларация, в която обяви, че при неприемане на исканията им, от 3 април 2018 г., преминават към провеждане на ефективни протестни действия. 
 
Ангел Вукодинов, НАЗ: 
Трудно ми е да говоря и за пореден път да създаваме проблеми и на обществото, и на себе си, но наистина за пореден път се изчерпаха другите начини на диалог, поне на този етап. 
Този закон, ако влезе в този вид, ще затрудни нашата работа – колегите или трябва да спазват закона и да прекратят дейността си на места, или трябва да работят нелегално. Защо трябва да вкарваме земеделците не там, където им е мястото. 
 
Когато бяхме поканени на тази комисия, се натъкнахме на скандални ситуации. Народният представител, избран за председател на комисията – г-н Емил Димитров, вместо да изпълнява задълженията си, на практика преотстъпи ролята си на г-н Валентин Златев, председател на Българската петролна и газова асоциация. 
 
Възмутени сме като избиратели в България и очакваме санкции от Народното събрание за така водената комисия. 
Местата, където става контрабандата, са ясни на всички ни. Те не са  при нас и лично г-н Златев, по време на тази комисия, заяви къде са – на танкерите и на граница. Нека се акцентират усилията на държавата там, където е истинският проблем. 
 
 
Редица браншови организации се включиха и заявиха, че подкрепят позицията им - Националния съюз на земеделските кооперации в България, от Асоциацията на земеделските производители в България, от Асоциация „Български пипер“, както и Националния браншови съюз на пчеларите и Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България (АРМПГБ). 
 
Явор Гечев, председател на Националния  съюз на земеделските кооперации в България: 
Проблемът е изключително голям и унизителен за нас. Този закон, в този му вид е недопустим за нас. Ние, земеделските производители сме ползватели на горива, ние не сме търговци. Купувайки ги от митническите складове и от търговците на едно, ние вече сме платили и цената, и акциза, и ДДС-то, като съответно ги ползваме само и единствено за собствени нужди. 
Няма луд земеделски производители, който да се занимава с контрабандно гориво. Защото, ако ползваш контрабандно гориво, не можеш да си върнеш 20% ДДС и не можеш да си върнеш отстъпения акциз за горивата. Няма толкова евтина нафта, образно казано, че някой да може да си го позволи. 
 
Този закон трети земеделските производители като търговци и съответно техните обекти за временно съхраняване на собствено и платено гориво, се третират като бензиностанции и съответно всичките изисквания, които са за една бензиностанция, трябва да се спазват от всеки един земеделски производител. 
Това всичко води до по-скъпо гориво за земеделските производители с 40-50 ст., при обхват 50 млн. дка. 
 
Таня Дъбнишка, член на УС и изпълнителен директор на АЗПБ: 
В момента обмисляме конкретни текстове по какъв начин точно да изглежда това наше изключване от рамките на този закон. И към апелите, които съдържа декларацията на колегите от НАЗ бихме добавили следното – категорично се разграничаваме от всякакви опити, които се опитват да политизират този наш проблем, а също така диалогът в парламента да се случва по един прозрачен, демократичен и обективен начин. Това, което се случва в момента води до ниско доверие в нашите законотворци и се стига до един манипулиран диалог между заинтересованите страни. И един апел към нашите законотворци – за яйцата, козунаците, агнето и всичко, което ще сложите на трапезата си за Великден, трябва да благодарите на фермерите. 
 
Радослав Христов, НАЗ: 
Когато се говори на обществото, че това са мерки за борба със сивата икономика, трябва да се каже, че реално това са мерки за борба с конкуренцията. Превенцията за борба със сивата икономика не се води с крайния потребител, тя се води с разпространителя на такива. Тези горива идват от две места – от производител или от вносител. Недопустимо е превенцията да се води с такива административни похвати, налагайки едни финансови условия, които са непосилни за земеделските производители. И ще дам пример – дали би било посилно за един търговец на зеленчуци да си сложи касова апарат на сергията за 20 000 лв.?
 
Георги Милев, член на УС на НАЗ: 
За трети път в продължение на 7 години правим една и съща пресконференция, на която обясняваме едни и същи неща. Когато повдигнахме въпроса, че най-добрият начин за легализиране на горивата, които возят земеделските производители не са нивомери, не са регистрирани цистерни, не са фискални устройства, а оцветено гориво, тогава Българската петролна и газова асоциация, която за трети път внася подобен законопроект, каза, че това са финансови изисквания, които са непосилни за техния сектор. 
Единственото ни желание, ако попадаме в обхвата на този закон е ние да ползваме единствено оцветено гориво. 
 
Законопроектът се разглежда от още две комисии в Народното събрание – тази по икономика и туризъм и комисията по енергетика.
„Този закон не се гледа нито от правна комисия, нито от комисията по земеделие и храни. Министерството на земеделието, храните и горите също е неглижирано до този момент и ние като асоциация се ангажирахме да ги информираме и съответно получихме становището на министъра, посочиха от НАЗ. 
 
Част от становището на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов: 
„Земеделските производители не са търговци на дребно с нефт и продукти от нефтен произход, а представляват крайни потребители на горива, по отношение на които има въведена система за контрол и са заплатени акцизи. В мотивите към законопроекта е посочено, че с цел да не бъдат затруднявани земеделските производители, е предвидено специално изключение, съобразено с техните статут и дейност.
 
Това твърдение е в абсолютно противоречие с текстовете на закона, в който не само няма предвидено изключение за земеделските стопани, но са им вменени конкретни и несъобразени със статута им задължения, създаващи допълнителна регулаторна и финансова тежест за тази категория стопански субекти. В приложената предварителна оценка на въздействието е посочено, че групата на заинтересованите лица обхваща само лица, които извършват дейности, свързани с производство и търговия с петролни и газови продукти. Предвид обстоятелствата, че земеделските производители не извършват такава дейност, същите следва да бъдат изключени от обхвата на закона“, се казва в становището.
 
От НАЗ добавиха, че становището на министър Порожанов е представено на всички комисии , разглеждащи закона, а освен това асоциациите са инициирали свикване и на комисия по земеделие храни, където също ще бъде представено становището. 
 
 
Какво ще се случи на 3 април?
„Предварително се извиняваме на цялото общество, защото то по никакъв начин не е виновно за тази ситуация. Това ще бъде зареждане на земеделски машини по бензиностанции, изпълнявайки авансово задълженията, които ни вменяват чрез този закон“, каза Георги Милев, член на Управителния съвет на НАЗ. 
 
Как горивото стига до земеделските производители?
- Пристанище, което означава преминаване през митница
- Вход на завод производител или акцизен склад – това отново е преминаване през митница 
- Изход от завода производител или акцизния склад 
- Транспорт  - чрез системата БАЦИС (Българска акцизна централизирана информационна система), която е свързана с НАП, се декларира, че този камион е натоварил конкретното количество гориво и така НАП вече са уведомени за това. 
- При пристигането в стопанския двор, този камион декларира, че е пристигнал в конкретен час, с конкретно гориво.
- След това земеделският производител е длъжен, в мига, в който пристигне тази цистерна, веднага да я декларира с номера на камиона, количеството, фактури. 
 
До тук са проверките по системата БАЦИС. 
 
След това земеделският производител е проверяван от три ведомства: митниците – при възстановяване на акциза; НАП – при възстановяването на ДДС, и от Министерството на земеделието, храните и горите – при заявка за отстъпка за акциз. Най-накрая НАП и Митниците още веднъж проверяват тази фактура. Ако се приеме законопроектът, стопаните ще трябва да сложат и нивомери, които със софтуера и т.н., ще излязат по 20 000 лв., обясниха от НАЗ.