Конференция с международно участие на тема “Пакетът за климатичните промени и отговорът на земеделието" ще се проведе в петък, 13 февруари 2009 г., от 10.00 ч. в залата на хотел “Света София” (ул. “Пиротска” 18). Форумът се организира от Икономическия и социален съвет по предложение на Съвета на българските аграрни организации (СБАО), съобщиха от ИСС.

 

По време на конференцията представителите на гражданското общество в България, на професионални организации в земеделието и на европейски институции ще обсъдят предизвикателствата пред земеделските производители, продиктувани от Пакета от мерки в областта на климата и енергетиката, който бе одобрен от Европейския парламент през декември 2008 г. Утвърдените мерки са насочени към превръщането на Европа в «нисковъглеродна» икономика и повишаване на нейната енергийна сигурност.

 


Акцентът на дискусията ще бъде стимулирането на производството на национални възобновяеми енергийни суровини от аграрния сектор. Вниманието ще бъде концентрирано върху Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източниция, която е част от приетия от Европарламента пакет. Целта е да се започне дебат върху климатичните промени, като същевременно се подпомогнат фермерите да отговорят на предизвикателството - как да приложат европейското законодателство, да бъдат конкурентоспособни и да си осигурят допълнителен източник на доходи.


В конференцията ще вземат участие представители на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и европейски институции, които ще представят Пакета от мерки за преодоляване на климатичните промени и становището на ЕИСК по него, както и опита на отделни държави за адаптиране на земеделието към климатичните промени.


От българска страна във форума ще участват народни представители, представители на Министерството на земеделието и храните, членове на СБАО, учени в областта на аграрните науки.

 

снимка: трактор бг