Проектодоклад относно Бъдещето на малките земеделски стопанства ще разгледа на днешното си заседание Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европерламента. Дневният ред включва още гласуване на проектостановище относно Контрол и други дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита.

Новата стратегия на ЕС за горите също ще бъде разгледана на заседанието на Комисията по земеделие. Съобщението на Комисията заменя съществуващата стратегия за горите от 1998 г. То се основава на концепцията за устойчиво управление на горите и тяхната многофункционална роля.

В рамките на заседанието председателят на Службата на общността за сортовете растения Мартин Еквад ще представи дейността на службата, ще има и размяна на мнения относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави. Друга важна точка е представяне на резултатите от тристранните срещи и приемане на консолидирания текст относно Търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!