Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (известна като Комисията "Кушлев") е завела дело за отнемане в полза на държавата на имущество на Георги Таров, председател на ЗКПУ "Съгласие 95" - Вълчитрън, съобщиха от комисията. Внесения иск е за 2 417 997 лв., Георги Таров е с влязла в сила присъда за подкуп.

 


Проверката срещу него започва през 2008 г., след като председателят на вълчитрънската земеделска кооперация беше обвинен в даване на 6 000 лв. подкуп на полицай, за да бъде спряна проверка срещу него.

 


Според комисията "Кушлев" Георги Таров е направил разходи за покупка на имоти, регистриране на търговски дружества, за погасяване на кредити и издръжка на домакинството, в размер на 16 774,28 минимални работни заплати. А е декларирал законни източници на средства в размер на 13 316 минимални работни заплати. В съобщението на комисията се посочва, че разликата от 3458,28 минимални работни заплати представлява "значителна стойност".

 


Сега комисията "Кушлев" иска да бъде отнето в полза на държавата различно  имущество - магазин и гостилница с площ от 317 кв.м във Вълчитрън, имот с площ от 680 кв. м заедно с построени в него жилищна сграда, лятна кухня, две стопански сгради и два навеса, 103 ниви с обща площ от 830,422 дка, 48 ливади с обща площ от 103,308 дка, 78 овощни градини с обща площ от 83,225 дка, 37 лозя с обща площ от 22,868 дка, 46 броя земеделски култури с обща площ от 5,742 дка, 2 терена с широколистни гори с обща площ от 3,133 дка, 3 леки коли, два товарни автомобила, а също - 5 трактора, 2 зърнокомбайна и друга стопанска техника, налични суми по 12 банкови сметки, суми от продажбите на 24 недвижими имота.
Делото ще се води в Плевенски окръжен съд.

 


"В момента сме в процес на размяна на документи с комисията. Те искат различни неща - това реално е едно гражданско производство като всяко обикновено гражданско производство. Но понеже е на Комисията "Кушлев" срещу еди-кой си му се дава повече гласност. Има много много съществени пропуски в тяхното искане, които ние в момента с моите адвокати обсъждаме. Нещата са много драстично некомпетентни от тяхна страна, тъй като аз съм земеделски производител, а те не признават доходите ми като такъв. Оттам тръгва всичко, което според комисията не съответства. Всичко ще се докаже в съда, сигурен съм. Чувствам се абсолютно спокоен. Казват, че всичко мое било от престъпна дейност, а аз на практика нямам нищо от престъпна дейност и ще го докажа", коментира Георги Таров.