Продължава обсъждането на Преходния регламент и интегрирането в него на Европейския инструмент за възстановяване (ERI). Те бяха тема на разговор на последното заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел.

Страх ни е да не ни препишат Стратегическия план ли?

Все още стои отворен въпросът относно клаузата за неотстъпление от заложените минимални бюджети – 55% за инвестиции и 37% за околна среда и климат от средствата за възстановяване. ЕК обеща, че ще се даде гъвкавост на държавите членки по отношение на тази клауза. 

Голяма част от държавите членки, включително България, подкрепиха предложението на Италия да се удължи прилагането на извънредните мерки заради COVID-19 до края на 2021 г. Комисията счита обаче, че има други инструменти за постигане на същите цели, пише в последния си бюлетин за ОСП Министерството на земеделието.

Някои държави членки призоваха подкрепата за районите с природни ограничения да остане част от предвидения 37% минимален бюджет за околна среда и климат. И по този въпрос обаче Комисията подхожда с резерви.

ЕК: "Районите с природни ограничения трябва да бъдат изключени от минималния бюджет за екология и климат по инструмента за възстановяване."

На срещата Комисията представи списък с потенциални екосхеми, част от които са познати, а други – изцяло нови. Този списък по-скоро цели да насочва държавите членки, а не да им ограничава възможностите за програмиране на екосхеми според собствени си нужди в стратегическия план. 

Държавите членки изтъкнаха, че е важно списъкът да бъде примерен и да не ги ограничава. Освен това те поискаха срещи, на които той да бъде подробно обсъден.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg