Комисията по околна среда в Европейския парламент (ЕП) подкрепи поставянето на задължителен таван от 80 хиляди евро годишно за стопанство в целия ЕС, стана ясно по време на днешното заседание.
 
 
С така одобрения проект на доклад, изготвен от евродепутата Джовани ла Виа, Комисията по околна среда в ЕП одобри компромисно изменение 9а на Проекта на Регламент по Стратегическите планове. То гласи, че държавите членки трябва да ограничат размера на директните плащания, които един фермер може да получи за една календарна година до 80 000 евро. 
 
Единствените средства, които могат да бъдат предварително приспаднати преди да се наложи това намаление, са директните плащания, получени по схемата за околна среда и климат, за разлика от предложението на ЕК да се приспадат разходите за труд и осигуровки. 
 
Така одобреното предложение предвижда още средствата, които ще се получат в следствие на налагането на тавана на плащанията, да се използват основно за финансиране на схемите за климат и околна среда по двата източника на финансиране - ЕЗФГЗ и ЕЗФРСР. Едва след това средствата ще може да се използват за преразпределително плащане.

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg.