В наши дни фермерите се опитват да съкратят разходите за обработка на почвата чрез продукти за растителна защита, амортизация на техниката, гориво, работна ръка. Един от начините е чрез преминаване към нулева или минимална обработка на почвата, пише AgroPortal.ua. 

Биопшеница в Добруджа? Да, възможно е!

При сеитба по обичайния начин разходът на гориво възлиза на около 8-10 л/ха. На пазара обаче има машини, които позволяват да се сее директно без всякаква обработка. Тогава разходът за гориво на хектар възлиза на максимум 6 л/ха, обяснява експертът Роман Яценко. Важно е обаче да се подбере правилната техника. 

При минимална обработка на почвата на дълбочина до 10 см, след която веднага се преминава към сеитба, се изразходват около 12 л/ха. Тогава за пълния цикъл на отглеждане и прибиране на реколтата разходът на гориво възлиза на 40-50 л/ха.

За сравнение при традиционната технология пълният цикъл ще „глътне“ 80-90 л/ха. Тук не влизат всякакви други разходи, сред които амортизация на техниката и време.