Постъпилите приходи по сметки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от събраните такси в лева и евро от дезинфекция на моторните превозни средства на граничните пунктове до този момент са 61 млн. лв. Данните са изнесени от земеделския министър Десислава Танева в писмен отговор на депутатски въпрос относно обеззаразяването на ГПП „Капитан Андреево“.

Шап по овцете: Рискът е минимален, но мерките са важни

Тези милиони влизат в бюджета на БАБХ, която контролира дейността по дезинфекция.

„Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност БАБХ осъществява контрол върху извършването на дезинфекцията и не е в нейните задължения сама да извършва тази дейност, която трябва да контролира. Няма законова пречка дезинфекцията да се извършва от външна фирма“, уточнява ресорният министър. 

Договорът с тази частна фирма е сключен за пет години през месец март 2013 г. Той е действащ и към момента. Разбира се, още тогава възникна скандал около експресния конкурс за обществена поръчка и съмнения за корупция. Дори се стигна до оставката на тогавашния шеф на ветеринарните власти Йордан Войнов.

„Изпълнението на договора е бил обект на проверка от контролните органи – прокуратура и полиция, при която са издадени постановления за липса на нарушения“, обяснява Десислава Танева.

Таксата на границата с Турция е от 5 до 20 лв. за различните превозни средства. Например от таксата за леките коли 4 лв. отиват за БАБХ и 1 лв. остава за събирача. Тогава защо дезинфекцията продължава да се извършва от конкретната фирма, а държавата губи пари от таксата, пита депутатът, а земеделският министър отговаря следното:

„БАБХ не разполага с необходимите ресурси самостоятелно да извършва дезинфекция и дезинсекция на граничните пунктове. В структурата на БАБХ няма звено с вменени задължения да осъществява тази дейност. В бюджета на БАБХ не са предвидени средства за провеждането й, включително за закупуване на дезинфекционни препарати, наемане на допълнителен персонал, поддържане на инфраструктурата и съоръженията“, казва Танева.