В Пловдив фермерите са получили най-много плащания по минималната държавна помощ de minimis. За трите данъчни години 2022, 2021 и 2020 г. в Пловдивска област са изплатени почти 6 млн. лв. на 3084 души.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Това сочи справка чрез системата СЕУ на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Регистърът на получателите на помощи de minimis, съгласно Регламент №1408/2013 г., е за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две (2020, 2021 и 2022 г.).

Интерактивната карта показва всички области на страната, както и каква обща сума на колко бенефициентите е разпределена.

Общо четири фирми от Пловдивска област са достигнали тавана на подпомагане от 25 000 евро за три данъчни години и са получили максимума от 48 895.76 лв.

ДОМАТО КРОП

Пловдив

48 895.75 лв

"Омега Агро" ЕООД

Пловдив

48 895.75 лв.

"Грийнс" ООД

Пловдив

48 895.75 лв.

Кооперация "Агрокомерс 98"

Пловдив

48 895.75 лв.


Вижте списъка от ТОП 6 области, в които са разпределени най-големите суми по de minimis за трите данъчни години - 2020, 2021 и 2022 г.

Пловдив - 3084 души - сума 5 976 767 лв.
Благоевград - 2578 души - сума 4 967 936 лв.
Хасково - 2149 души - сума 4 561 617 лв.
София (столица и област) общо - 1887 души - сума 4 246 000 лв.
Кърджали - 1913 души - сума 4 065 592 лв.
Стара Загора - 1419 души - сума 2 536 152 лв.

 

Любопитно е да се види и къде отделните бенефициенти са получили най-големи суми по de minimis за посочените три финансови години. Това е станало в област Велико Търново. Там 719 души са получили общо 1 601 423 лв. за финансовите 2020, 2021 и 2022 г.

"Винпром Свищов"АД

Велико Търново

39 157.50 лв.

Филю Майсторов

Велико Търново

31 480 лв.

"КАПИНСКИ " ЕООД

Велико Търново

26 372.50 лв.

Вижте и останалите десет области, които са първенци в разпределението на най-големи плащания средно за отделен бенефициент. 

Велико Търново - 719 души - сума 1 601 423 лв.
Враца - 690 души - сума 1 523 836 лв.
Монтана - 517 души - сума 1 060 752 лв.
Кърджали - 1913 души - сума 4 065 592 лв.
Хасково - 2149 души - сума 4 561 617 лв.
Пловдив - 3084 души - сума 5 976 767 лв.
Благоевград - 2578 души - сума 4 967 936 лв.
Стара Загора - 1419 души - сума 2 536 152 лв.
Пазарджик - 1184 души - сума 2 004 341 лв.
Разград - 685 души - сума 1 136 945 лв.