Възобновено е подаването на данни от Търговския регистър регистър на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“, съобщиха от Агенцията по вписванията.
 
 
Това улеснява значително сделките по закупуване и прехвърляне на собственост, включително и на МПС, за които нотариуси и МВР обменят информация по служебен път електронно чрез достъп до средата за междурегистров обмен (RegiX).
 
Продължава работата по възобновяване на достъпа до останалите функционалности на регистъра. Всички специалисти от поддържащата фирма и от агенцията работят денонощно.
 
Предприети са мерки по недопускане на сривове в инфраструктурата за възстановяване на регистъра, както и за устойчивата работа на останалите регистри.
 
Характерът на технологичните процеси предполага регистърът да функционира пълноценно и с пълния си набор от вписани данни не по-рано от следващата седмица.
 
„Нарушаването на работата на регистъра не е свързано със злонамерена външна намеса, нито е свързано с инцидент в киберпространството. Рискове за злоупотреби с наличните данни не съществуват“, категорични са от Агенцията.
 
Междувременно стана ясно, че изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова е подала молба за освобождаване от заеманата от нея длъжност, съобщиха от министерството на правосъдието, като добавиха, че министър Цецка Цачева е приела оставката й.