Капацитетът за съхранение на зърно, маслодайни култури и протеинови култури в Европейския съюз нарасна до 359 млн. тона от 2015 г. насам, но все още има известни проблеми. 
 
 
Това са основните заключения от изследване за съхранението на зърно в Евросъюза, изготвено от департаментът, отговарящ за селското стопанство и развитието на селските райони в Европейската комисия. 
 
Общият капацитет за съхранение на зърно е нараснал с 20 процента от 2005 г. до 2015 г., показват данните на изследването, като се прави сравнение с 11% ръст в производството за този период. 
 
Това доведе до обновяване на мениджмънта на съхранение в целия съюз, докато всички 28 страни-членки не увеличат своя капацитет. 
Все още има риск от липса на място за складиране в някои страни. 
 
Изследването откроява 4 основни транспортни коридори за зърнени, маслодайни и протеинови култури в Европа: 
1. Балтийско- Адриатически 
2. Север- Балтийско море 
3. Рейн – Алпи 
4. Рейн – Дунав 
 
От данните става ясно, че дългите маршрути са предимно по вода, а по-кратките са осъществявани чрез камиони. 
 
Размер на капацитета за страните-членки (в млн. тона)
 
Изследването извежда основни моменти и картографира ситуацията с местата за съхранение на зърно в Европа.