Производителите на плодове и зеленчуци у нас и не искат, и не могат да се сдружават. Основният проблем е нормативната база, която не е създала достатъчно добри условия за това земеделските производители да се сдружават и да бъдат убедени, че ще имат полза от това.

Мнението изрази Мариана Милтенова от Националното сдружение на градинарите. Като друг проблем тя посочи, че голяма част от земеделските производители не са регистрирани по Закона за ДДС. Влизайки в организация на производителите, те автоматично трябва да бъдат регистрирани по Закона за ДДС и да продават своята продукция с 20% повече от това, което са продавали до момента.

Така те стават неконкурентоспособни в сравнение с останалите дребни земеделски производители, които продават продукцията си без ДДС.По думите на Милтенова голяма част от земеделците не обявяват оборота си, защото търговците, изкупуващи продукцията им, не желаят фактури, което създава голям проблем.