С над 10% повече спрямо предходната година са подадените заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци – оранжерийно производство, изчисляват от Министерството на земеделието.

ДФЗ за Кампания 2021: Вижте заявленията по отделните мерки и схеми

Като цяло се отчита завишен интерес към схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и по някои от схемите за зеленчуци. 

Наблюдава се значителен спад на заявените площи по схемата за специално плащане за култура – памук

Има увеличение и на животните, заявени за обвързано с производството подпомагане.

По схемата за месодайни крави под селекционен контрол увеличението е над 15%.

Кампания 2021 за подаване на заявления за директни плащания приключи на 11 юни. До тогава земеделските стопани можеха да подават и да редактират заявления, като търпяха санкция от 1% за всеки ден закъснение след крайния срок – 17 май 2021 г.

Подадените заявления за подпомагане, в които е маркирана схемата за единно плащане на площ (СЕПП), са с 2,42% по-малко спрямо предходната кампания. За сметка на това заявената за подпомагане площ се е увеличила с 572 ха, което е около 0,01% от общо заявената площ, уточняват от ресорното министерство. 

Последното плащане по схемите и мерките за предходната Кампания 2020 беше изчистено на 21 юни, когато ДФЗ преведе близо 3,2 млн. лв. на 2 801 дребни земеделски стопани. По регламент до 30 юни Разплащателната агенция трябва да заравни абсолютно всички директни плащания.

Ще останат само средствата, удържани от всички схеми и мерки по механизма за финансова дисциплина. Тази година този процент на редукция е над 2%. Очаква се през месец септември да излезе регламентът, с който тези средства се освобождават. „Тоест ще доплатим на фермерите тези над 2%, но през септември“, обеща на изложението БАТА АГРО предишният изпълнителен директор Васил Грудев.

По негови думи още в средата на месец май е направена първата порция доплащания на фермери, които вече имат регистрация по чл. 137. Предстои последна проверка в дните 28-29 юни за тези, които имат регистрация в системата ВетИС, и ако всичко е наред, те също ще получат парите си до 30 юни.

Пак на 1 юни Васил Грудев обеща, че ще има доплащане по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци. Но сега ръководството е друго, така че очакваме включване.