Общо 99 551 заявления за подпомагане са подадени за Кампания 2021. Чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) са подадени 2 273 заявления, отговориха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) на запитване на Агри.БГ.

Близо 3 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2020

В таблицата са посочени броят на заявленията и заявената площ в хектари по отделните схеми и мерки за плащания на площ.

За сравнение миналата година заявленията за подпомагане са били 102 808, или с 3257 повече от сега. Тогава данните за Кампания 2020 бяха официално изнесени от Разплащателната агенция на 16 юни. 

За Кампания 2020 кандидатите по СЕПП бяха 57822, или с 1397 повече от тази година. За сметка на това обаче през 2020 г. заявената по тази схема земя беше 3 841 704 хектара земя, или с 572 ха по-малко от сега.

Агри.БГ попита и какъв е броят на регистрираните и пререгистрирани земеделски стопани за стопанската 2020/2021 година съгласно изискванията на Наредба 3 от 1999 г. Данни на земеделското министерство, актуални към 11 юни, сочат, че техният брой е 76 250. Година по-рано те са били 79 990, т.е. с 3740 повече.

Все толкова ниско остава онлайн кандидатстването през СЕУ. Тази година подадените заявления са с 122 повече.

Следете темата и на cap4us.agri.bg