В помощ на земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронна таблица – калкулатор за преобразуване на брой семена в грамове, във връзка с използвания посевен материал по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за Кампания 2023. 

Помощната таблица може да бъде използвана от кандидатите по интервенциите за Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони  и патладжан) – (ИЗ-ДККП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) – (ИЗ-П), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и  картофи за нишесте – (ИЗ-КЛЧ), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – (ИЗ-МЗДП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство – (ИОП).

Калкулаторът за преобразуване на брой семена в грамове е приложим като помощен файл в случаите, в които в документите за посевен материал, количествата на семената или част от тях не са в грамове и/или килограми, а в бройки семена.

Данните за преобразуваните бройки семена в грамове от колоната „Приравнен брой семена към грамове“ на калкулатора, се пренасят в съответната таблица - Таблица 1 – Опис на документите за използваните семена и посадъчен материал, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба №3 от 10.03.2023 г. или Таблица 2 – Опис на документите за използваните семена и посадъчен материал, съгласно $ 8 от Заключителните разпоредби на Наредба 3 от 10.03.2023г., в зависимост от вида на предоставения документ. Попълненият файл на калкулатора задължително се представя в Областна дирекция на ДФЗ (ОПСМП) по местоживеене/адрес на управление на кандидата, заедно с останалите описи на документите и самите документи за проверка и заверка.

За да получат субсидия, фермерите следва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества плодове и/или зеленчуци, както и да са представили  документи за използвания посевен и/или посадъчен материал за заявените площи по съответната интервенция от гореизброените. 

Калкулаторът е публикуван и може да бъде изтеглен от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.  

Намира се в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци