Проф. Димитър Греков застана начело на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в ключов за бъдещето на агросектора момент. Трябваше да се вземат важни решения за начините, по които България да разпредели за земеделските си производители 7.7 млрд.евро. в програмния период 2014-2020 – по отношение на директните плащания, както и за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР),

 

Димитър Греков работи с трима заместник министри: Явор Гечев, Бюрхан Абазов и Валентина Маринова, а по време на управлението му два пъти се сменя ръководството на Държавен фонд Земеделие – РА.

 

Какво и до колко успяха да направят министър Греков и екипът му за една година:

 

Ваучери за гориво с намален акциз – още в началото на мандата си проф. Греков, заедно с председателя на Парламентарната комисия по земеделие проф. Светла Бъчварова, обещаха, че от 2014 г. ще има схема за връщане на акциза при горивата за земеделие. За нея бяха отделени 84 млн. лв., които земеделците трябваше да получат под формата на ваучери, с които да купуват горива. Схемата до голяма степен, обаче, се оказа недостатъчно ефективна, особено за по-малките земеделци и за животновъдите, защото имаше много неясноти, а в крайна сметка след като ваучерите бяха раздадени, се оказа, че бензиностанциите не искат да ги приемат.

 

Наредба 26 за директните продажби беше променена и обнародвана в мандата на министър Греков с цел да улесни достъпа на малките производители до директния пазар с облекчени изисквания и без нуждата от големи инвестиции. Масово фермерите, обаче, я определят като недостатъчно ефективна. Според тях има още много какво да се направи, за да могат българските фермери да осъществяват директни продажби.

 

През изминалата година бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за да могат животновъдите вече да получават пасища и ливади от държавния и общински поземлен фонд без търг или конкурс на база на броя животни, който притежават. И тази мярка, според фермерите, обаче, се оказа не достатъчно ефективна, за да им дава приоритет при получаването на пасища.

 

Субсидиите за земеделие – те бяха платени в срок – агроекологичните плащания през декември 2013; националните доплащания за животни - на два транша – през ноември 2013 и през февруари 2014; директните плащания - в края на януари. Средствата за директните плащания бяха осигурени чрез емитиране на ДЦК. По тази схема земеделските производители получиха над 1 милиард лева.

 

Наредба 11 за агроекологичните плащания беше променяна няколко пъти в рамките само на няколко месеца, за да могат поне производителите, чиито агроекологични ангажименти изтичат през 2014 г., да не загубят средства. Годината реално, обаче, се оказа нулева за останалите биологични производители, които се оказа нямат право да очертават площи за подпомагане.

 

Въпреки че се очакваше през 2013 г. да няма прием по мярка Млад фермер, такъв беше отворен в края на годината, след няколко протеста на млади фермери. По мярката „Създаване на стопанства на млади фермери“ бяха приети общо 2 678 проекта, ресурс имаше само за 400 от тях. МЗХ обеща прием по мярката възможно най-скоро по старите правила със средства от новата ПРСР, който все още се очаква.

 

Все още продължава сагата с подадените през юни 2013 г. проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по ПРСР. Проектите бяха приети от ДФЗ и според действащите наредби, трябваше да бъдат разгледани до октомври 2013 г. Това, обаче, не се случи и забавянето продължи година. Така над 900 проекта по Мярка 121 отлежаваха в ДФЗ, а това забавяне ще се отрази и върху възможността за изпълнението на проектите. Преди месец МС разреши наддоговаряне на проекти по мярката, а експертна комисия за осигуряване на прозрачност към ДФЗ одобри преди дни 676 проекта по мярката. Очаква се подписването на договорите по тях.

 

Държавната профилактика на животните не се извършва, защото частните ветеринарни лекари и МЗХ не можаха да постигнат консенсус относно Тарифата за ДПП през 2014. В последните 15 години назад не се е случвало през месец юли, лекарите да не са извършили 50% от планираните мероприятия. Показателни са проблемите със синия език и туберкулозата.

 

ОСП 2014 - 2020

 

Директни плащания – С много неясноти и много въпросителни Концепцията за директните плащания тръгна към Брюксел в последния възможен ден – 1 август; браншът заяви, че липсва прозрачност и диалог при разработването на схемите и всичко се прави на педал. Заседанията на работните групи по директните плащания започнаха в последните седмици преди крайния срок. Очакват се бележките на Брюксел относно предложените схеми за директни плащания в България.

 

ПРСР – вече е изпратена за съгласуване в Брюксел. Когато Греков и екипът му я поеха, дори нямаше чернови на мерките ѝ. От МЗХ са доволни от Програмата, изпратена в ЕК. Преговорите продължават до сепрември, когато ЕК трябва да се произнесе окончателно по ПРСР, а новият служебен министър Васил Грудев ще има нелеката задача да я защити...
 

Фермер.БГ попита проф. Димитър Греков какво искаше, но не успя да направи за изминала една година?

 

Успяхме да постигнем една много добра комуникация с браншовите организации, което ми даде право и възможност да работя за Закон за браншовите организации. Този закон вече е в напреднала фаза, която предполага, че до края на годината ще влезе в пленарна зала.

 

Не ни стигна времето за един много важен въпрос – да възстановим връзката между науката и образованието. В Министерството беше създадена нова Дирекция Образование. Положихме основите, но има още много работа, която трябва да се свърши не само в средните училища към МЗХ, но и по отношение на науката и научните институти.

 

Започнахме, но не довършихме решението на проблема с реализацията на българска селскостопанска продукция извън страната и сдружаването на земеделските производители. За съжаление у нас под 1% от земеделците са обединени в организации при 43% в Европейския съюз. Тази малка представителност не може да произведе и реализира достатъчно качествена продукция за износ, макар че качествената българска продукция е много търсена навън .

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!