Представители на румънските ветеринарни власти запознаха днес своите европейски колеги с резултатите от борбата с Африканската чума по свинете (АЧС) в страната по време на тематична среща в Прага.
 
 
„На територията на Румъния през миналата година са възникнали 586 огнища на чумата, като 525 от тях са при диви прасета, а 64 – при домашни свине. Обявените огнища са в различни райони на страната, като част от тях са разположени до границите с Унгария, България, Молдова и Украйна“, съобщи руската Федералната служба по ветеринарен и фитосанитарен контрол.
 
Това е причината през януари тази година Европейската комисия да вземе решение за разширяване на предпазните зони и за въвеждане на ограничения за цялата територия на страната. 
 
Вчера и днес в Прага се състоя деветото заседание на Постоянната експертна група по АЧС в Балтийския и Източноевропейския регион. По информация от румънските представители при ликвидирането на 15 ферми за домашни свине с общо над 260 хил. глави животни само 6000 са унищожени чрез изгаряне.
 
                                    Обхват на мерките срещу АЧС в Румъния и съседни страни
Източник: ЕК
 
Останалите са погребани, като по този начин се е образувала голяма зона с биологични отпадъци с висока концентрация на опасния вирус. Това на свой ред създава риск, тъй като вирусът на АЧС показва висока устойчивост в природната среда.
 
„Тези факти свидетелстват за слаба и недостатъчна подготовка на ветеринарната служба в страната при изпълнението на мероприятията по ликвидацията на огнищата и за висок риск от по-нататъшно разпространение на болестта не само в Румъния, но и в други страни в Европа“, коментира руската ветеринарна служба.  
 
Оттам настояват за разширяване на ограниченията върху много по-големи територии – както около огнищата на чума, така и в определените зони за наблюдение.