По кои интервенции по Първи стълб от догодина винените лозя могат да бъдат подпомогнати – на този депутатски въпрос по време на заседание на Комисията по земеделие отговори Аделина Стоянова – директор на Дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието.

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

В Стратегическия план за земеделие е заложено винените лозя да бъдат допустими по всички необвързани плащания, както се е правело до момента – базово плащане, преразпределително плащане и плащане за млади земеделски стопани.

По новите екосхеми, които ще се прилагат през следващите пет години, лозарите могат да кандидатстват по всички, които са за трайни насаждения, тъй като винените лозя се причисляват към тях:

•    Екосхема за подобряване на почвения потенциал и органично торене – тя се прилага за трайни насаждения, обработваеми земи и постоянно затревени площи; 
•    Екосхема за намаляване на използването на пестициди, включително за трайни насаждения;
•    Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения.

По интервенцията за обвързана подкрепа субсидии ще се получават само за десертните лозя. Трябва да се има предвид обаче, че десертното грозде и сливите са в отделна група, за която финансирането ще бъде два пъти по-малко спрямо другите плодове, недоволстват лозарите.

Друга несправедливост според тях е, че се предвижда продължаване на някои от съществуващите мерки, като събиране на реколтата на зелено за виненото грозде, но се фиксира ограничение до 300 дка. Стопанства над тази площ няма да са допустими, което според гроздопроизводителите е дискриминация. 

В Стратегическия план е заложено също финансиране за закупуване на специализирана земеделска техника, като гроздокомбайни, но ще могат да кандидатстват само сдружения, което лозарите определят като поредната пречка.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg