Настъпи ли време за плащане на ренти, започват едни сложни сметки в търсене на златната среда. От едната страна на кантара са средните добиви от декар, повишените разходи за производство и изкупната цена на зърното. От друга, са цените в магазините и поскъпналият живот като цяло. 

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

„Цените на почти всички храни се вдигнаха драстично през настоящата година, в това число пшеница, царевица и слънчоглед, което е повод и рентите да се вдигнат поне с 30-40% спрямо 2020-2021 г. Ако изкупните цени сега са ниски, добре е земеделците да изчакат известно време и да не бързат с раздаването на ренти, но да защитят интересите на собствениците на земя!“, призовава добруджанец.

Друг припомня, че в различните райони на България рентата е различна, защото и качеството на земята е различно. „Не може да се сравнява земята в област Търговище със земята в област Добрич или Плевен“, дава за пример той.

Разбира се, не са малко и случаите за разлика в рентите за два района, които са само на 10-20 километра един от друг. 

„Земята в общини Каварна и Балчик са плодородни, но рентите са различни. През 2021 г. рентата в Каварна беше 100 лв., а в Балчик – 175 лв. Разстоянието между двата града е само 17 км. Е, тогава къде печелят повече?“, пита реторично читател на Агри.БГ. 

Със сигурност, всичко е въпрос на бизнес договорки, тънки сметки и лично отношение между арендатори и собственици на земи. А тъй като статистиката за стопанската 2021/22 година ще стане ясна чак догодина, допитахме се до вас какви ренти се изплащат в момента. В тематичната анкета са се включили над 610 участници, като картинката е доста шарена.

Според топ отговора (26%) масово се плащат ренти в диапазона между 60 и 80 лв./дка. 

Не са малко и районите, в които наемът на декар обработваема земя излиза под 40 лв. (22%) и по 40-60 лв./дка (20%). Делът на рентите по 80-100 лв./дка е 13%, а на тези по 100-120 лв./дка – 8%.

Въпреки коментарите на читатели, че в Силистренско дават по 130 лв./дка, в Шуменско – 150 лв./дка, в Каварна – по 160 лв./дка, а в Балчик – още повече, явлението няма как да е масово. Това се потвърждава и от отговорите в анкетата, според които едва 1% от изплатените ренти са в диапазона 120-140 лв./дка, 0% са 140-160 лв./дка, и 5% са над 160 лв./дка.

,,Земеделието генерирало сериозен финансов ресурс, но едрото земеделие и сериозният финансов ресурс е в ръцете на шепа хора. На малките им е все по-трудно, но често дават по-голяма рента от големите“, казва наш читател и отново стигаме до желанието всеки да се постави в обувките на другия.