Иновациите, новите технологии и въобще дигитализирането в земеделието са очевидно инструментите, които ще помагат на селското стопанство да се повишава ефективността, да се развива устойчивост и да се постигат по-големи печалби.  
 
 
Фермер.БГ попита своите читатели в анкета Внедрявате ли нови технологии в стопанството си?
Над 300 души са дали своя отговор и близо 26 процента от тях са посочили, че полагат усилия да внедряват нови технологии в своите стопанства. 
 
За изготвен план, по който да се върви в тази посока свидетелстват малко над 9 на сто от отговорилите на анкетата. 
Цели 65 процента от читателите, участвали в анкетата посочват, че не внедряват нови технологии в стопанствата си. 
 
Това вероятно се дължи на непознаване на самите възможности или стопаните са финансово затруднени да го направят. 
Важно е да се посочи, че инвестирането в нови инструменти, били те иновативни, технологични или просто смяна на модела на досегашното управление, може да се отрази негативно краткосрочно на финансите на фермерите, но в дългосрочен план тази инвестиция носи ползи, считат експертите в областта. Разбира се, това трябва да става с необходимите знания, проучвания и съобразяване в особеностите на всяко отделно стопанство.