Какви са правилата и изискванията за търговия с пчелен мед и продукти в рамките на Европийския съюз (ЕС) и при износ за трети страни? Това може да научите на 16 юли, от 13:30 часа, в уебинар на тема "Нормативни изисквания при вътрешнообщностна търговия и износ за трети страни на пчелен мед и пчелни продукти".

Пчелари предвиждат нулева година за добивите от мед

Негови организатори са Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Те ще запознаят участниците с изискванията при търговия с пчелен мед и пчелни продукти, които да подпомогнат на стопаните при реализация на тяхната продукция.

По време на уебинара зрителите ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен отговор, както и да чуят споделен опит от други земеделски стопани, работещи в сектор „Пчеларство“. Ще бъдат представени и възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно, но се изисква предварителна регистрация. Програма и покана за събитието може да видите тук.