Земеделският министър Румен Порожанов ще информира парламента за проблемите с хидромелиорацията в отговор на въпрос от народните представители проф. Светла Бъчварова и Николай Пенев за ценообразуването и организацията на новия поливен сезон.
 
 
„Каква е цената за напояване по райони на страната? По каква методика са определени цените и отговарят ли те на приетия от Министерски съвет през 2017 г. нормативен акт“, питат двамата депутати в рамките на парламентарния контрол.
 
По думите им, поливният сезон през тази година в по-голямата част от страната е стартирал със закъснение поради системни проблеми в "Напоителни системи" ЕАД.
 
„Това доведе до загуби на продукция за земеделските стопани. Освен това, калкулираната цена на водата за напояване в началото на поливния сезон беше с изключително високи стойности“, подчертават депутатите.
 
 
Те искат също информация от министъра какъв е обемът на подадената вода за напояване към земеделските стопани през 2017 г. Двамата обръщат специално внимание на въпросите дали има загуби на вода и какви са приходите на "Напоителни системи" ЕАД от предоставяне на услугата.
 
Темата за загубите на вода стана болезнена за някои стопани, които алармираха, че на места държавното дружество се опитва да калкулира течовете от амортизираните си съоръжения като полезни доставки на вода за напояване на стопанствата.
 
Планираната дата за писмен отговор на министър Румен Порожанов по темата е 30 май.