Опитвайки се да очертаят дефиниция за това какъв е фермерът на бъдещето, говорителите на Европейската комисия (ЕК) обясниха, че именно земеделските производители и като цяло сектор "Селско стопанство" са ключови не само за икономиката, но и за обществото.

Какво въздействие оказва земеделието върху почвата?

На първо място, днес вече е възможно да се идентифицират "водещите тенденции", с които земеделската общност ще трябва да се справи. Сред тях са климатичните промени, увеличеното потребление, недостигът на ресурси, разрастващатата се урбанизация, предизвикателствата пред здравето на животните, непрекъснато нарастващото влияние на новите форми на управление, промени в начина на живот, моделите на работа, различията в образованието и системите за обучение, пише в материал на agronotizie.imagelinenetwork.com.

Визията на фермерите от бъдещето ще бъде много разнообразен. Волфганг Буршер, генерален директор на DG Agri, е убеден в това.

Фермерите на бъдещето ще работят на няколко фронта, като ще са част от мрежови вериги за доставки. Със сигурност през 2040 г. ще имаме големи високоспециализирани, интензивни ферми с иновативни, прецизни инструменти. Те ще бъдат компании, силно ориентирани към ефективност, със структурирана архитектура на активите. 

„Традиционното земеделие, както го възприемаме днес, разбира се, няма да изчезне, но ще откриете, че ще живеете с други производствени модели, произведени в контролирана среда, с високотехнологични безпочвени системи. Секторът ще трябва да се справи с нови предприемачи, свързани с биотехнологиите, занимаващи се с „алтернативна храна“, обясняват експерти.

Следователно като земеделски стопани през 2040 г. ще можете да придобиете нови умения, нови функции и нови роли в обществото. Помислете например за възможностите, свързани със социалните и здравните услуги. Селското стопанство ще трябва да възприеме цялостен и регенериращ подход, за да развие по-голяма екосистема. Все по-популярно ще става вертикалното и градско земеделие.

Селското стопанство на бъдещето ще се погрижи за снабдяването на общностите, благоприятствайки растежа и споделянето. Малки мрежи, местни дейности, фермерите ще се грижат за цялостния процес - от производството на храна до вниманието към потребителите, защитата на почвата и грижите за ландшафта.

И така, какъв ще бъде фермерът на бъдещето? Той ще бъде "отворен и иновативен" или пък "визионер”. Ще трябва ли да се предлагат екологични услуги на общността, а също и да се мисли за градското земеделие? Ще трябва ли да бъдат фермерите още по-многофункционални? 

Това са само някои от въпросите, възникнали по време на дебата. Те продължават да се обсъждат и в момента. Какъв ще бъде фермерът на бъдещето най-вероятно никой не знае, тъй като има поне хиляда въпроса и още толкова предизвикателства, които формират “най-благородната професия в света”.