За първите шест месеца на годината у нас са внесени 330 670 206 кг семена от слънчоглед (код по КН 1206) с държава на произход Украйна. Също така в значително по-малки обеми се внасят пшеница, царевица, семена от лен, рапица и други, съобщиха от Агенция „Митници“ за Агри.БГ.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

За съжаление, от Агенцията не могат да ни дадат данни по отношение на вноса на пшеница и ечемик, тъй като по този начин ще се нарушат разпоредбите на чл. 25, ал. 1 и 2 от Закона за статистиката. „Не бихме могли да Ви предоставим статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така че да се идентифицират определени статистически единици, или т.нар. индивидуални данни“, аргументират се от пресофиса на държавната институция.

Тъй като Агенция „Митници“ не е компетентният орган за фитосанитарен контрол, ни отговарят, че за повече информация дали се вземат проби от внесеното от Украйна зърно и какво показват резултатите от проверките, наредени от ресорния министър Иван Иванов, следва да се обърнем към Министерството на земеделието.

С цел да се установи съответствието с правилата, посочени в чл. 1, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 (Регламент относно официалния контрол), БАБХ е компетентна да извършва официален контрол на граничния контролен пункт на първо пристигане в Съюза на всяка пратка с категориите животни и стоки, посочени в чл. 47, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625, които се въвеждат на митническата територия на Съюза.

Когато законодателството предвижда официален контрол, след извършването му при въвеждане на стоките, компетентните органи на БАБХ вземат решение за пратката и го вписват в Единен здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ), който се представя на митническите органи, обясняват от Агенция "Митници".