Повишеното търсене на говеждо месо на световния пазар ще стимулира ръста на износа, смятат анализатори.

Кои продукти се търсят на млечния пазар?

Прогнозата е пазарът да достигне 11,5 млн. тона, което означава ръст от 4% спрямо тази година. Активното търсене на говеждо месо в Азия, свързано с намаляването на производството на свинско месо, ще бъде ключов фактор, спомагащ за този ръст, пише изданието MeatInfo.

Министерство на земеделието на САЩ (USDA) неотдавна обнови своите прогнози за производството, търговията и потреблението на говеждо месо през 2020 г.

Ключови моменти:

Международното търсене на говеждо месо изпреварва световното предлагане. Очаква се, че силното търсене от Азия ще стимулира ръста на цените на вносното говеждо. Освен това през следващата година световното производство на говеждо месо ще нарасне с 1%. Основно ръстът ще се дължи на Южна Америка и САЩ.

Американското поголовие от едър рогат добитък е във фаза на намаляване, което в краткосрочен план ще осигури подкрепа на износа.

Как АЧС влияе на ситуацията на пазара?

Влиянието на африканската чума по свинете върху търсенето на говеждо месо се усеща и сега. Глобалното предлагане на говеждо месо ще се увеличи с 0,9% спрямо нивото от 2019 г. Това означава, че дефицитът на предлагане и високите вносни цени вероятно ще се запазят.

Световният ръст на производство ще бъде обусловен от ръст на производството в Бразилия, САЩ, Индия и Аржентина, което ще компенсира понижаването на производството в Китай, ЕС и Австралия.

Очаква се, че търсенето в Китай ще продължите да расте. Вносът на говеждо месо през 2002 г. ще достигне 2,9 млн. тона кланично тегло. Макар потреблението на говеждо и птиче месо в Китай да расте, това надали ще компенсира понижаването на производството на свинско месо. Голяма част от допълнителното търсене на говеждо месо вероятно ще бъде покрито с доставки от Южна Америка – заради достъпността и по-ниската цена.

Американското поголовие от едър рогат добитък изпреварва поредния цикличен спад, което ще доведе до ръст на производството на говеждо месо. Повишаването на цените в условия на съхраняване на факторите на търсене ще спомогне за ръст на износа на говеждо месо от САЩ с 6% до 1,5 млн. тона кланично тегло.

Доставките на южноамериканските износители ще растат. Прогнозира се, че износът от Бразилия ще достигне 2,6 млн. тона – с 15,6% повече спрямо нивото от 2019 г.