В развиващите се страни се увеличава потреблението на продукти с по-висока стойност, като месо и млечни продукти. Това показва пазарното проучване „Световно предлагане и консумация на храни, тенденции на потребителите и търговски предизвикателства“, публикувано от Комисията по земеделие към ЕП.

Как да бъдем успешни в продажбите на агнешко месо

От друга страна, консумацията на червено месо в развитите икономики намалява. Главна причина за тази тенденция анализаторите виждат в променящите се обществени нагласи и опасения за вреда върху околната среда. 

Статистиката сочи, че най-големите потребители на говеждото месо са Северна Америка, с консумация от 35 кг на глава от населението на годишна база, плътно следвана от Южна Америка. На трето място е Океания (20 кг), а на четвърто – ЕС (15 кг). Около 15% от световното производство на говеждо месо се търгува, като най-големият излишък е в Южна Америка.

Търговската позиция на ЕС се промени значително с течение на времето. За последното три десетилетие потреблението на глава от населението намалява поради промени в предпочитанията на потребителите. От нетен вносител на говеждо месо ЕС стана нетен износител, посочват експертите. 

ЕС е най-големият консуматор на свинско месо, като на глава от населението се падат над 40 кг. Следва Северна Америка (30 кг) и Азия (15 кг). 

По-малко от 8% от световната продукция на говеждо се търгува, като над 80% от износа е с произход от Северна Америка и ЕС. И в двата региона имаше лек спад в потреблението. Тази тенденция заедно с по-високото производство доведе до увеличаване на излишъка, който е 30% от употребата в Северна Америка и 12% в ЕС. 

По отношение на птицевъдството потреблението се увеличава значително във всички региони на света и печалбите спрямо другите меса са по-сигурни. Това е най-предпочитаното месо в Америка, Океания и Африка. 

Най-големият потребител на месо от птици е Северна Америка с над 50 кг на глава от населението, следвана от Южна Америка, Океания и ЕС с над 25 кг. 

12% от световната продукция на птиче месо се търгува, като Америка е водещ доставчик. ЕС също е основен износител на определени разфасовки, но пък внася други – като гърди например, което води до излишък от 5%.