Как ще се развиват овцевъдството и козевъдството през следващите 10 години? На този въпрос ще се опитат да дадат отговор фермерите, заети в тези сектори по време на годишния форум на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). 
 
 
Идеята е да се очертаят стратегическите насоки за това развитие. Това ще стане с помощта на зам.-министъра на земеделието Лозана Василева, директора на дирекция „Животновъдство“ в агроминистерството Силвия Василева,  Ирина Лазарова,  директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите”, Аделина Стоянова, Главен експерт в дирекция „Директни плащания и промоции” в МЗХГ. 
 
Освен тях на форума ще присъстват и председателят на Селскостопанската академия проф. Васил Николов, директорът на агенцията по селекция и репродукция Георги Йорданов, а също така и д-р Георги Чобанов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” в агенцията по храните. Сред гостите на събитието ще бъде и Момчил Неков, член на Европейски парламент и народния представител Имрен Мехмедова от парламентарнара комисия по зеледелие към Народното събрание.
 
Организаторите са заложили дискусиите да се проведат в два панела, като първият модул е посветен на бъдещето на овцевъдството и козевъдството през следващите десет години и какви са насоките за това. Вторият модул ще обърне внимание на програмните схеми за развитие на сектора и какви са възможностите за кандидатстване. 
 
Форумът ще се проведе на 14 и 15 декември в  курортния комплекс  Елените, Св. Влас, добавиха от НОКА.