Много изследвания казват, че 57% от фермите използват технология за прецизно земеделие. Въпреки това смятам, че цифровите технологии тепърва ще се усвояват от широк спектър от устройства. Това каза Луи Махи от DG Agri, по време на форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“.
 
 
„Изследване от Фландрия показва, че там земеделието е интензивно и съответно очакванията са за голямо количество разпространение на информационни технологии. Не във всички сектори обаче е така. В млечните ферми, например, само в 10% се използват цифрови технологии“, добави Махи.
 
Според експертът потенциала за усвояване на дигиталните технологии в земеделието, е добър, но трябва да се прецени дали наистина може да се реализира.
 
„Дигиталният общ пазар е един от приоритетите на политиката на Юнкер. Това е хоризонтална политика, която се стреми към дигитализирането на отделни отрасли, тук влиза и селското стопанство. Позитивните ефекти трябва да се въвеждат и наистина закъсня усвояването на технологиите, затова те трябва да се развиват и надграждат“, обясни Махи.
 
 
Експертът добави, че DG Agri непрекъснато събира всички заинтересовани от иновациите и дигитализацията лица – фермери, наука, администрация и се опитва да разработи научна програма, с която да интегрира модерните технологии.
 
„Използваме инструменти за иновации, програмата Хоризонт 2020, както и Общата селскостопанска политика. Чрез тях се опитваме да внедрим иновациите. Споменавам тези инструменти, защото имаме 3200 оперативни групи, които осъществяват редица проекти за иновации. Прецизното земеделие е част от дигиталното такова. Това не е нещо, което съществува само в балона на Брюксел. Ние се опитваме да го превърнем не просто в нещо, което съществува, а в нещо, което работи и се използва в отрасъла“, разясни Луи Махи.
 
Форумът на високо равнище се провежда в периода 18-20 април 2018 г. в рамките на Програмата на българското председателство на Съвета на ЕС и е организирано от ФАО и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).