Намаляването на размерите на полетата е ефективен начин за създаване на по-голямо биоразнообразие, това съобщава сайтът GlobalAgriculture.org, позоваващ се на изводите от научно изследване, публикувано в специализираното списание PNAS.

ФАО: Неустойчивата агротехника превръща почвата от съюзник във враг

Съгласно изследването фермерските стопанства с неголеми по обем полета и голямо разнообразие от насадени култури спомагат за развитието на много биологични видове животни и насекоми.

Изследователите са доказали, че увеличаването на сложността на мозайката от селскостопански култури на нивите за сметка на намаляването на размерите им също е полезно за биоразнообразието, както и увеличаването на количеството пасища.

За да стигнат до своите изводи, учените са избрали 8 контрастни селскостопански райони в Европа и Канада, в които нивите са били с различни размери, разнообразие от култури и големина на пасищата. Те са събрали данни от три зони в пределите на 435 различни ниви с размер 1х1 км. При тях са установили над 2795 вида: птици, пеперуди, пчели, паяци, бръмбари и растения.

Ефектът от намаляването на размера на ниви от 5 на 2,8 ха бил също толкова силен, колкото при редуването на ниви и пасища.

Изследването показва, че неголемите ниви също оказват положително влияние върху биоразнообразието, дори при отсъствие на естествена растителност между тях.

Учените се надяват резултатите от проекта да спомогнат за продължаването на дебатите за реформата на „Общата селскостопанска политика“ на ЕС.