За 20 години Ирландия, която е с площ 70 831 кв. км и население приблизително 4 857 000 души - по данни от 2018 г., се превърна в един от най-големите играчи на млечния пазар, съобщава DairyNews.

Как да произвеждаме мляко по-евтино

България може да вземе пример от нея и да насочи усилията си към развиване на сектора и разширяване на експортния пазар.

Кои са факторите на успеха?

Един от тях са производители, които умело са се обединили в кооперативи. Обединявайки се, те създават специални експортни структури, които се занимават с реализацията на ирландската млечна продукция.

Световната практика показва, че за средния бизнес е ключова определена степен на консолидация – маркетингови усилия, организация на логистиката, студена верига на доставките и други специфични аспекти. В какъвто и да е вид, една кооперация ще бъде от полза, ще позволи на производителите да бъдат по-успешни в експортните си проекти.

На фона на ЕС Ирландия е неголям пазар. Става дума за 4,8 млн. души население. Въпреки това страната успя да се превърне в един от най-големите износители и дори може да стане втори след Нова Зеландия, тъй като вътрешното й потребление е малко, а възможностите за производство – огромни.

Търсене и предлагане

През 2017 г. Ирландия е произвела 7,268 млрд. литра сурово мляко, отчитайки ръст 9,2% на този показател спрямо година по-рано. Само около 0,5 млрд. литра мляко от този обем се консумира от вътрешния пазар за година, сочат данните на ирландската статистика, пише milknews.ru.

Поради това млечният отрасъл е напълно ориентиран към износа. След отмяната на квотите през 2015 г. секторът започна бързо да расте. По прогнози на местното министерство на земеделието за периода 2015-2020 г. производството на сурово мляко ще отбележи ръст с 50%.

Износът на млечна продукция представлява 1/3 от всички хранителни доставки. През 2017 г. експортът на хранителни продукти и напитки постави нов рекорд, за първи път достигайки 12,6 млрд. евро.

Конкуренция

Ирландия изнася най-голям дял от производството на мляко в страната, но не представлява най-големият производител или износител на този продукт. Най-много мляко в ЕС се произвежда в Германия – 1/5 от общото количество. Следват я Франция.

Ирландия обаче има голямо преимущество пред най-мощните производители на Стария континент – тя разполага с най-много излишъци на мляко.

По този показател тя е наравно с Нова Зеландия. Населението на Ирландия е около 5 млн. души, а производството й може да напои над 50 млн. Поради това себестойността на млякото в страната е по-ниска, сравнено с където и да е другаде в Западна Европа. Това създава идеален климат за млечния отрасъл.

Най-големият успех на ирландската млечна индустрия в последно време е маслото. Производството му бележи ръст, като цената му е с 50% по-висока от това на немските производители.

Поради успешния износ на масло, климата и огромния излишък на мляко, Ирландия все по-често се сравнява с Нова Зеландия.

Млечни марки

Местните марки в Ирландия са по-популярните от чуждестранните. Сред десетте най-популярни през 2016 г. само три са внесени отвън. Млечната марка Avonmore е на първо място. Тук е моментът да се спомене, че най-големите компании в Ирландия възникват след въвеждането на квоти в ЕС, т.е. до 80-те години.

Една от най-големите млечни компании е Glanbia – тя обхваща марките Avonmore и Premier milk, а също така бранда на сиренето чедър Kilmeaden. Компанията доставя продукти в ЕС, Китай и Близкия Изток.  

Ornua пък е друга известна марка, която се радва на популярност не само в Ирландия, но и във Великобритания. Кооперативът е основан през 60-те години. Това е най-големият преработвател и разполага със заводи дори в САЩ и Германия. Изнася продукция в 110 страни на стойност общо 1,75 млрд. евро.