Казусите с пасища продължават да бъдат на дневен ред и през 2024 г. 

В новия програмен период на ОСП, пасищата играят съществена роля за просъществуването на всяко животновъдно стопанство.

Разговаряме с младия овцевъд Ерик Борисов от Плевенското село Ясен, който е главен герой в тази история.

Ерик ще ни разкаже за един куриозен случай при отдаването на пасища. До скоро той бе стопанин на пасище, което бе взел по преразпределение за 5-годишен период, който изтече в края на септември 2023 г. 

КУПЕТЕ БИЛЕТ за Forbes&Agri.bg AGRI SUMMIT & AWARDS 2024 - Местата се изчерпват бързо 

 

"Преди да изтече моят договор е имало срок от 10 дни, от 1 до 10 март 2023 г., в който е трябвало да подпиша декларация към община Плевен, че искам този имот да го стопанисвам за още 5 години. Оттук идва и моята грешка. Аз съм пропуснал този срок и в крайна сметка, през месец април, по стечение на обстоятелствата, разбрах, че има такова нещо", обяснява Ерик.

Никой не се свързва предварително с него, за да разясни, че съществува подобна процедура и са нужни действия от негова страна, ако иска да задържи имота за още 5 години.

"Помолих компетентните лица да ми окажат някакво съдействие, да ми пуснат все пак тази декларация. Тъй като аз поддържам имота, пасищата са ми на него. При новата екосхема за постоянно затревени площи овцете трябва да са постоянно на имота. Кандидатствал съм по нея и т.н.

Оттам ми казаха, че няма как да ми се пусне такава декларация, тъй като съм изпуснал срока и реално вариантите са два. Първият вариант, който не ме устройва, е една година да съм без пасище и да изчакам. Следващият вариант е да се явя на търг. Мое лично мнение е, че ролята на тези търгове, така записани в закона, е само единствено за злоупотреба.

Обясних на съответните лица, че не искам да се явявам на търг, тъй като рискът да ми бъде взето пасището от някой фиктивен човек или фирма, е огромен.

Всичко това се случва през месец април 2023 г. Оттам ме увериха, чрез устна уговорка, че няма да има такъв проблем. 

На 3 октомври беше търгът за моето пасище. Най-общо - една седмица, буквално се ходи по най-различни институции, за да се взимат удостоверения за задължения или липсва на такива. 

След като събрах всички необходими документи, входирах офертата си. И тъй като е търг с тайно наддаване нямаше как да знам кой и дали се явява заедно с мен. В крайна сметка други хора спечелиха търга и аз нямах проблем с това нещо.

Но проблемът идва от това, че месеци по-късно, депозитът ми не е върнат и обяснението на съответната институция Общински земи и гори - Плевен е, че понеже лицето, което е спечелило търга в момента не се намира на територията на Република България и трябва да се яви да вземе някакъв протокол, след като вземе този документ има срок от 30 работни дни, за да подпише договор", разказва Ерик.

А какъв е срокът за вземане на този документ, питаме ние.

"Доколкото разбирам няма такъв срок. Няма и закон, който да урежда това нещо. И в момента ситуацията е такава - аз съм с вързани ръце и не знам към кого да се обърна. 

От Общински земи и гори ми казват да изчакам. Аз не искам да чакам, това е най-гадното и най-мъчителното нещо - да чакаш и да оставиш на някой да решава и да върши работата ти вместо теб, тъй като аз искам някакви бързи, адекватни действия или поне да ми върнат депозита, да си изчакам мирно една година да приключи всичко или да ми го дадат на мен този имот. Така или иначе съм го поддържал през последните 5 години", добавя младият овцевъд.

Съществува ли резервен вариант за Ерик? 

"Точно това е другият проблем - нямам резервен вариант. Трябва да оставам без пасищата, тъй като землището, в което се намира фермата, няма много пасища мери и ливади, дори въобще. Това е единствения стойностен имот. И той е такъв, тъй като първите една-две години отделих време и енергия, за да го приведа във вид. Не разполагам, не искам да инвестирам, а и нямам такъв ресурс за обработката на нов имот, защото масово тези, които се отдават за пасищата, са много зле първоначално. За да ги приведеш във вид, трябва да инвестираш много средства. И реално това е, че искам да се обърна към управляващите. 

Въпросът е, че искам за следващите години хората да се предпазват. Да има някакъв закон за тези общини, който да регулира по някакъв начин тези неща. 

Реално тези пари въобще не отиват за нас. И то даже не е въпросът и в парите. Въпросът е, че сега въобще не знам какво се случва, аз съм в някакво неведение и отговорът на компетентната институция е :”Чакай”, казва още Ерик Борисов.

Месеци след приключването на търга питаме Ерик познава ли своя колега, който е взел пасището? Колко животни има? Къде се намира стопанството му? 

"Не го познавам, само знам, че е младо момче. Доколкото ми е известно има две регистрирани овце в едно плевенско село", твърди младият фермер.

Навсякъде ли процедурата е такава?

"Това е поредният проблем - всяка община е сама за себе си. В София, доколкото знам, законът е по-различен начин. В Плевен е по друг начин. И това е моето искане, затова го правим и това интервю в момента, ако може по някакъв начин за следващи години да се регулират нещата. Тъй като много други хора страдат от това нещо, но може би се примиряват или не им стиска да говорят. Нямам представа защо да се получава така", заключва Ерик Борисов.

Близо 4 месеца по-късно има развитие по казуса на Ерик Борисов. Младото момче получава съдействие от кмета на град Плевен. По негово настояване, общинската служба земи и гори дава срок на лицето, спечелило търга, да си вземе необходимите документи до 25 януари 2024 г.

Така и става. А Ерик остава без пасища за тази стопанска година. 

Агри.БГ продължава да следи тема