За четиринадесети път ще се проведат международните изложения и конференции EE & ВЕИ и Savе the Planet . Събитията, на които Фермер.БГ е медиен партньор, ще се състоят в София от 27-ми до 29-ти март в Интер Експо Център.
 
 
Организатор на форума е Виа Експо, като присъстващите ще имат възможността да се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения с висока възвращаемост и ниски експлоатационни разходи, представени от компании от 15 държави. Събитието е място за делово договаряне, за събиране на информация за ползите от инвестиция, за стартиране или разширяване на съществуващ бизнес.
 
Повечето от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други - контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 
 
Изложителите ще представят: 
 
• биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ
• енергийно ефективни системи за отопление: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, сплит климатични системи
•  линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци
• когенерационни системи за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия
• соларни и термопомпени системи 
• стационарни и мобилни машини за компостиране, производство на горива 
• съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи
• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци
• европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци
• сградна автоматизация
• електрически превозни средства за селскостопанска дейност,  вътрешнозаводски транспорт и др.
 
Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login  
 
Безплатно участие в конференциите - с предварителна онлайн регистрация до 22 март. 

ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия) -  https://viaexpo.com/bg/registration_ee_conference
Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) - https://viaexpo.com/bg/registration_save_the_planet_conference