Предпазните мерки срещу Африканската чума по свинете (АЧС) позволяват отглеждането на автохтонната българска порода „Източнобалканската свиня“, но това трябва да става на пасищата, където няма възможност за контакт на стопанските животни с диви прасета.
 
 
Д-р Георги Чобанов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“ в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), обясни това днес пред журналисти във връзка с тревогите на фермери, които отглеждат пасищни свине.
 
„Африканската чума по свинете пряко заплашва от унищожение породата „Източнобалканска свиня“ - единствената запазена аборигенна порода прасета у нас. Популацията им се е свила от 55 000 животни допреди десетина години до 3500. Ако заболяването се разпространи при дивите, домашните и индустриално отглежданите прасета, опасността да загубим безвъзвратно породистите черни свине е огромна“, заяви миналата седмица Радостина Донева, председател на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня (АРСИС) – Шумен, по време на дискусията за мерките срещу АЧС.
 
По думите й тази порода е с високи здравословни показатели на месото и сланината, но животните се отглеждат само пасищно в широколистни гори в по-малко от 5% от общините в страната. Проблем е липсата на достатъчно на брой лаборатории за изследване на заболяването. 
 
„У нас работи една-единствена лаборатория, докато в Румъния са 42. Заради шестдневно чакане на проба е на път да се провали цяла партида „Източнобалканска свиня“. Животните са заколени в четвъртък, пробите ще излязат във вторник, защото няма кой да ги изгледа преди това“, подчерта Радостина Донева.