Цената на млякото е катастрофално ниска, но освен това тази година има и промени в схемите и мерките за подпомагане. Появиха се много неясноти затова какво се изисква и как да направим така, че да получим някакво субсидиране. Това каза Янка Попова, председател на Националната овцевъдна асоциация (НОА) по време на Пътуващия овцевъден семинар, който се организира от Националния център за професионално обучение  и компетентност „Америка за България“ (НЦПОК), с подкрепата на НОА, Агритоп, Бонмикс и Блиц.
 
 
По думите й цената на млякото тази година варира на цена от 1,10 до 1,20 лв./литър, като в Северна България има случаи и на 0,90 лв./литър мляко. 
 
„Няма как да оцелеем при тези нива на цените. Когато говорим за проблеми и интереси, призовавам да сме по-единни, тъй като когато през януари трябваше да защитим интересите си, излязоха само 300 души. А сега след като не можахме да си защитим интересите, остава да доим“, допълни Попова. 
 
 
Подпомагане за овцевъди
 
Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (НДЖ 3)
 
Янка Попова обясни, че по тази схема промяна – няма, стига стопаните да отглеждат над 50 броя животни и да ги запазят 100 дни. 
 
„Основната промяна касае животните под селекция, които вече нямат право да кандидатстват по схемата. До момента всички кандидатствахме заедно. Сега заради тази промяна индикативната ставка, която се очаква да получат колегите е между 40-45 лв. За сравнение тази година получихме 35 лв.“, обясни председателят на НОА.
 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки  
 
Овцевъдът припомни, че по схемата могат да кандидатстват от 10 до 49 животни.
 
„Схемата беше много популярна особено миналата година, когато овцевъди взеха едни големи ставки. От 2017 г. схемата ще е достъпна само за животновъдите от планинските райони, като до момента по нея можеха да участват всички животновъди. Индикативната ставка и тук е между 40-45 лв.“, каза Попова.
 
Схема за овце и кози-майки под селекционен контрол
 
Председателят на НОА открои факта, че по схемата най-големите промени са в частта на млечното животновъдство. Кандидатите по схемата трябва да имат поне 50 овце под селекция или 20 кози под селекционен контрол.
 
 
Как максимално да усвоим средства?
 
Янка Попова даде пример и открои няколко варианта, които фермерите могат да приложат.
 
Пример: Нека нашето стопанство да се състои от 200 овце, от които 190 да са под селекция и 10 да не са. В този случай вариантите за кандидатстване по схемите са няколко:
 
1) заявяваме 190 овце под селекция, а другите 10 по НДЖ 3
 
„В този случай трябва да представим фактури или други документи в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), възлизащи на 68 литра (70 кг мляко) от овца. Т.е 190 х 68 = ~13 тона мляко. Отчетеният период за това количество е една стопанска година т.е след представяне на документите може да очакваме плащане през ноември“, обясни Попова.
 
Какво се случва обаче, ако не може да представим фактури за 13 тона мляко, а за 10 тона?
 
„В този случай служителите на ДФЗ правят проверка. Оттам 10 тона мляко / 68 = 147 животни  т.е животните, за които ще плати ДФЗ са 147, а за останалите 43 животни плащане няма да се реализира“, допълни овцевъдът.
 
2) заявяваме толкова животни под селекция, колкото литри може да изпълним, а другите ги заявяваме по НДЖ 3
 
„За да минимизираме максимално риска да не получим субсидиране за брой животни, твъгваме от литражите мляко, които може да докажем. При тези 190 животни, изчисляваме, че максимално може да издоим 10 тона мляко.  В този случай, заявяваме само 147 животни от 190 под селекция. А останалите 43 животни + 10, които не са под селекция, ги заявяваме по НДЖ 3. Тук трябва да е ясно, че въпреки това, че заявяваме тези 43 овце по НДЖ 3, това не изключва задълженията ни към развъдната асоциация“, коментира Янка Попова.
 
По думите й едно животно е допустимо по схемата за селекционен контрол когато навърши 12 месеца. Само че това животно все още не е родило. 
 
„Ако ще трябва да изключваме животни това трябва да са тези, които все още не са родили“, допълни тя.
 
 
Финансови документи
 
Един от основните документи, който е приложим е фактурата. Попова обясни, че това може да бъде и фактура към първичен преработвател (мандра). 
 
„Ако обаче този финансов документ е касова бележка за преработено мляко или продукт към частно лице, фермерите трябва да са регистрирани по Наредба 26 иначе няма да бъдат приемани като основателни“, разказа Попова.
 
Овцевъдите имат и още един вариант. Те могат да продават мляко, предназначено за фураж на други земеделски стопанства. Документът, който се издава е отново фактура или касова бележка. 
 
Какво трябва да знаем, ако решим да продаваме фураж за изхранване на животни от друго стопанство?
 
„В този случай задължително трябва да се направи корекция в анкетната карта. В нея трябва да се отбележи квадратчето, упоменато за първичен производител. Ако не го направим, фактурите, които издаваме за тази дейност, няма да се считат за основателни документи. Друго специфично е, че купувачът на млякото трябва да представи документ, в който пише, че не изисква специални изследвания за качеството на млякото“, коментира председателят на НОА.
 
Освен това тя припомни, че по схемата под селекционен контрол могат да кандидатстват и овце от месодайното направление. При тях няма изисквания за доказване на реализирана продукция, но в периода на стопанската година трябва да докажат поне 1 приплод на овца-майка, кандидатстваща по схемата.
 
Третата категория животни, които могат да участват по схемата, са автохтонните породи животни. Те са 1/3 от участниците в схемата и са освободени от всякакви условия, заключи Янка Попова.