Кравата е свещено животно за индуистите, а убийството й в някои части на Индия се наказва с доживотен затвор. Индия е световен лидер в статистиката по брой отглеждани крави. 
 
 
На територията на страната се отглеждат над 50 млн. животни, което е 1/3 от световното отглеждане на крави. През последните две години се отчита растеж на добитъка, като общо от 2015 г. до момента нарастнал с почти четири милиона. 
 
По информация на електронното издание DairyGlobal mрез последните четири години броя на кравите в страната е нараснала с 15,8%, което изтласква южноазиатска република много пред останалите страни. 
 
На второ място е Европейския съюз с 23,5 млн., трета е – Бразилия с 20.7 млн. крави. Четвъртото място е заето от САЩ с 9,3 млн. крави, на пета позиция – Китай - 8,7 млн. крави. В Бразилия и Китай годишният ръст е определен на около половин милион. Русия с 8,1 млн. крави в земеделски стопанства в момента е шеста поред. В Русия броят на животните се е понижил с около 200 000 броя през последните 4 години.
 
По брой крави на глава от населението, първото място се заема категорично от Нова Зеландия - броят крави превишава населението - 1111 крави на 1000 души. Следва Беларус, където една крава се пада на 6 жители, в Бразилия – една крава за 10, а в Австралия – 15 жители. В Русия, Украйна, Аржентина, Мексико и ЕС, заемащи места от четвъртото до осмото, една крава се пада на около 20 жители.