Агрополихим АД покани земеделски производители на семинар, чрез който да запознае стопаните с дейността на компанията
 
„Идеята на този семинар, беше да скъсим връзката между крайния потребител и нас като производител, защото все пак Агрополихим АД произвежда и търгува с торове, от което се нуждаят крайните потребители – фермерите“, каза за Фермер.БГ Гавраил Голев, търговски директор на компанията.  
 
Производствените процеси и продуктовата гама на Агрополихим АД бе представена от инж. Любомир Нинков. 
 
 
„Всички производствени процеси в Агрополихим се следят непрекъснато. Както се следят всички показатели на суровините, междинните продукти и крайните продукти от производствата. Основните продукти, които произвеждаме това са гранулираните торове амониев нитрат, TSP, MAP, DAP и новата ни гама от сухо комбинирани торове – това са NP, NPK S торовете. От продуктовата ни листа за течни торове това са торовете UAN, UAN+S, както и новата ни гама торове Фаст и Фаст+, в които се включват основните хранителни елементи, нужни за всяко растение – азот, фосфор и калий“, обясни инж. Нинков и добави:  
 
„В момента завършваме проект за цялостен мониторинг на цялото производство като по този начин ще имаме възможността непрекъснато да следим всеки производствен процес, а при аварии или проблеми в производството, ще можем да откриваме директно проблемите от какво са възникнали“. 
 
Иванка Панайотова, която ръководи Централната изпитателна лаборатория на завода представи дейността й. 
 
Двете направления, в които специалистите от лабораторията работят са 24-часов непрекъснат качествен контрол на суровините и междинните продукти, а също така и в края на всяка година се утвърждават графици за аналитичен контрол, включващи:  вид на пробата, показатели, норми, място на пробовземане, периодичност, кой анализира, кой отбира и методите за анализ, разказа Панайотова пред земеделците. Тя обясни какви са методите за изпитване на суровините и междинните продукти, които използва лабораторията. 
 
Любопитна лекция на тема „Регулация за съхранение на азотни продукти“ изнесе Мая Стефанова, ръководител на отдел „Екология" в Агрополихим АД.
 
 
„Два от нашите най-популярни продукта, с които те са много добре запознати – амониев нитрат и течен азотен тор, включително и неговата вариация със сяра, подлежат на регулации по отношение на безопасното съхранение. Тъй като това са вещества, които носят потенциални рискове от възникване на големи аварии, уви, историята помни случаи и с фатални последствия, затова ЕК е наложила няколко директиви, с които регулира съхранението на такъв вид продукти и прилагането на мерки за осъществяването на тази дейност по съхранение и употреба по безопасен начин. 
 
Днес се опитахме да представим на нашите клиенти бърза методика, по която да изчислят в каква зона на опасност попада съхранението при тях и съответно да им обясним накратко какви законови изисквания поражда това спрямо тяхната дейност. Дали са съоръжения с нисък рисков потенциал, или с висок рисков потенциал и какво следва да направят оттук насетне. 
 
Най-важното, което трябва да знаят е, че добрите практики за съхранение на тези торове, са нещо, с което не трябва да правят компромиси, а изпълнението на законовите изисквания от гледна точка на класификация, изготвяне на необходимите документи и съответното им представяне пред регулаторните органи, е нещо, което законът постановява като изискване с цел да поддържа информация на тези опасни съоръжения, така че всички в общността, където са налични такъв тип съоръжения и такъв тип опасни вещества, да бъдат запознати с рисковете“, отбеляза Стефанова. 
 
 
За технологиите и опитните полета, върху които са изведени, разказа  Йордан Илиев, ръководител на отдел „Агрохимия и почвознание“, Агрополихим АД. 
 
„Представих нашето първо издание, което е на книжката, бюлетин, ако мога така да го нарека, с резултати от опитни полета, където всеки един фермер може да види конкретния добив, получен на опитното поле в неговия регион. За нас е важно, защото ние не правим малки парцелки от сорта на 1,2,5 дка. Опитно поле за нас е да сравним 50 с 50 дка. Това ни е минимумът за извеждане на опитно поле, което смятам, че е показателно.
 
Т.е. влизайки, както се казва да го наториш, да го засееш, да го напръскаш, съответно после да го реколтираш с комбайн, дава по-добри резултати, отколкото да го смяташ на парцел от 1 дка. Затова смятам, че са показателни резултатите, които макар и с един резултат от един регион представих. Близо 1000 кг неполивна царевица, в Южна България сме постигнали, които мисля, че наистина са добри резултати при все тази година, която беше. Пшеницата – също добри резултати, от сорта на 700 – 800 кг в региони, в които имаха градушки, валежи и т.н., смятам са добри добиви.
 
 
Рапица. Между 350 - 400 кг в различните региони на опитни полета. Масовите площи са сходни, дори от опитните полета винаги тенденцията показва, че добивите на масови площи са по-високи от тези на опитни полета, макар и сравнени сорт със сорт или хибрид с хибрид. Затова смятам, че са показателни. Схемата, която представих за извеждане на опитни полета е нещо, което го утвърдихме между нас като обратна връзка и от момчетата и от фермерите, че ще приемем тази схема за извеждане на опитни полета занапред, защото тя ще ни носи повече и научната информация по отношение на извеждането на тези опити.
 
Т.е., ние вече сравняваме гранулирана технология с течна технология. Виждаме добивите и всеки един земеделец, който работи с един или с друг продукт, може да види и да каже: „Разликата тук за мен е малка. Аз предпочитам тази технология. ОК. Ние произвеждаме гранулирани торове, насреща сме съответно да направим технология с тях“, разказа Илиев. 
 
Стопаните се притесняват, че цените на торовете са високи. За да могат да добият представа защо това се случва, търговският директор на Агрополихим АД – Гавраил Голев разказа повече: 
 
 
„Годината е необичайна – в началото беше много суха, после беше много мокра. Февруари, март имаше много снегове, много валежи. Дълго време продължи влагата. Сега септември, октомври, ноември пак е сухо. Обратната връзка, която получаваме от клиентите е, че добивът е спаднал, цените на културите са ниски, а  пък за сметка на това цените на торовете са високи.
 
Просто искахме да дадем  едно логично обяснение, че цените на торовете не са високи необосновано и че всичко това следва международни тенденции. Фактически проблемът е, че суровините се качват – на всички – и на азотните, и на фосфорните торове“, каза той. 
 
За следващата година е рано да се говори, отбеляза Голев, но все пак се ангажира с прогноза до края на годината.  
 
„Мисля, че ноември, декември цените ще са останат такива, каквито са в момента. А поради факта, че повечето суровини са фиксирани до края на годината, до декември месец. Вече за януари и нататък е вече много трудно да се прогнозира. Но по-скоро вървим към леко увеличение отново“, добави Голев. 
 
От своя страна Йордан Илиев, ръководител на отдел „Агрохимия и почвознание“, Агрополихим АД каза:
„Ние можем да прецизираме това нещо. Да постигнем една по-добра себестойност на единица тор. Съответно трите принципа, смятам, че са много говорещи за земеделците.
 
 
Това, което в момента целят да постигнат е да вложат по-малко, като продукция съответно да вложат на база активно вещество по отношение на ценово отново, но в същото време да получат една добра продукция на добра себестойност. Аз смятам, че ние можем да го предложим това на нашите фермери. И на база масови площи и опитни полета го показахме“. 
 
За повече информация за продуктовата гама на Агрополихим АД посетете сайта на компанията - agropolychim.bg