Не всяка разлика в състава на стоката е разлика в качеството. Има обективни и легитимни причини за разлики в рецептите и отчитането им е в интерес на потребителя и обществото, каза Яна Иванова от сдружение „Храни и напитки България“ по време на кръгла маса „Качеството на храните – мит или реалност“, съобщиха от сдружението. 

Отново нищят двойния стандарт


Тя припомни решението, прието на 17 април от Европейския парламент (ЕП), според което санкции ще бъдат налагани само при значителни разлики в състава или характеристиките. 

Друга тема на разговор беше биологичното производство, а специален панел засегна проблема с оползотворяването на хранителните отпадъци и европейските политики срещу замърсяването с пластмаса.

Продуктите от планината ще си личат отдалеч

 

В 11-ото издание на форума бяха засегнати важни теми, свързани с контрола на биохраните, двойните стандарти и замърсителите в храните. Д-р Румяна Йорданова от БАБХ разясни какви са правила за биологично производство на храни, означаването му и контролът върху използването на такива означения. Тя изнесе и данни за извършените през 2018 г. проверки по официален контрол, информираха от агенцията по храните. 

Д-р Татяна Николова пък представи резултатите от проучвания на пазара в страни от ЕС през 2017–2018 г. В тях са включени храни, произведени от големи международни компании. В презентацията бяха посочени какви различия са открити в състава на тестваните храни.

Последва презентация на д-р Кремена Стоева, която разгледа темата за замърсителите в храните и действащото законодателство по отношение на тяхната безопасност. Тя изнесе и данни за броя на пробите, взети по мониторинговите програми за 2018 г.

В кръглата маса участваха още експерти от Министерството на земеделието, специалисти от научни институти, представители на браншови организации, ръководители на фирми и предприятия и потребителски организации.