България ще приложи регламент за етикетирането на планински продукти със специална наредба, каза зам.-министърът на земеделието д-р Янко Иванов на среща с производители в Смолян, цитиран от пресофиса на агроминистерството. 
 
За да сложат етикет за планински продукт, фермерите трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда проект на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, предложен за обществено обсъждане до 10 май. 
 
Специалният етикет ще може да се слага на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони, поясни зам.-министър Иванов. 
 
Понятието може да се използва и при директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по Наредба 26. 
 
За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях. 
 
Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията, се посочва още в прессъобщението на ресорното министерство.