Правителството актуализира годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. Таванът на разходите се увеличава с 623 млн. лв.
 
Допълнителните средства са предназначени за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и за стартиране на плащанията по новата ПРСР 2014-2020 г. Планирани са и средства за финансиране на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, директните плащания на площ и пазарните мерки.
 
Разчетите са на база актуализирани прогнози за изпълнение на програмите и схемите през 2015 г.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!